Nieuwsflits

Basismodule 1: Introductie in de presentie

Minimaal 2 maal per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Doelen: de module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

Doelgroep: professionals in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen

Entree-eisen / niveau: HBO of vergelijkbaar

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met 1 à 2 dagdelen voorbereiding (literatuurstudie) per cursusdag. De tijdsinvestering is afhankelijk van de snelheid waarmee de cursist in staat is het gelezene op te nemen.

Afronding: deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij minimaal 5 van de 6 lesdagen hebben bijgewoond en de gemiste bijeenkomst hebben gecompenseerd met een vervangende opdracht.

Doorstroommogelijkheden: cursisten met een bewijs van deelname kunnen doorstromen naar basismodule 2 (verdieping in de presentie).

Over de inhoud van deze module kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

  • De module beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
  • De eerstvolgende module start in het najaar van 2021. De data zijn: de vrijdagen 03 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.
  • Prijs: € 1.630,- (incl. handouts, excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart, Praktijkboek presentie. Bussum 2019. Uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95)
  • Cursuslocatie: Utrecht
  • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier Basismodule 1 najaar 2021.

De Basismodule 'Introductie in de presentie' is geaccrediteerd door:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 36 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 36 puntenalt
  • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers): 36 punten
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 58 punten