Nieuwsflits

cursussen

Coronabeleid Stichting Presentie

Stichting Presentie streeft er in deze coronatijd naar zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Waar mogelijk live, als dat niet kan online. Daarbij volgen wij de richtlijnen van de
overheid en hanteren een eigen coronabeleid in geval van fysieke samenkomsten. Deelnemers aan onze activiteiten ontvangen deze richtlijnen voorafgaand aan een bijeenkomst.
Zo zorgen wij voor uw en onze veiligheid.

Deze tijd is ongewis en vraagt geregeld om aanpassingen. Daarom zullen wij steeds naar bevind van zaken handelen en worden cursusprogramma’s zo nodig tussentijds aangepast
aan de actuele mogelijkheden. Wij vragen daarvoor uw begrip en medewerking.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


 

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen/workshops aan:


 

Workshop Eenzaamheid, lijden en troost: de betekenis in en voor de praktijk - 2021

Wat kunt u verwachten:
Yvon van Noort, trainer van Stichting Presentie, biedt u een praktisch programma. Professionals die met eenzaamheid te maken hebben in hun praktijk gaan onder haar begeleiding met eigen casuïstiek, vragen en worstelingen aan de slag. U krijgt handrekeningen hoe u op een vruchtbare manier kunt nadenken over en omgaan met deze thematiek. Dit met oog op het bijstaan van de ander bij het vinden van een bevredigende relatie tot de fragiliteit van het bestaan. Hierbij wordt geput uit de rijke kennis van de presentietheorie.

Voor wie interessant:
Iedereen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken heeft met eenzaamheidsvraagstukken, voor wie eenzaamheid een kwestie is waarmee ze aan de slag moeten (omdat het een probleem is) en/of willen (omdat het een ingang biedt). Zoals in de opvang voor dak- en thuislozen, de verpleeghuiszorg, ziekenhuizen, ggz, buurtteams, etc..
Deze workshop richt zich in het bijzonder op de uitvoeringspraktijk.

Praktische informatie:
Deze eendaagse workshop wordt aangeboden als open inschrijving voor individuele deelname, maar kan ook heel goed in company worden verzorgd voor een team.

 • Datum: n.n.t.b. - groepsgrootte: ca. 10 deelnemers (de workshop gaat door bij voldoende deelname)
 • Tijd: 09.30 - 16.30 uur
 • Plaats: In principe vindt de bijeenkomst plaats in Utrecht (mits de corona-maatregelen het toelaten).
 • Prijs: €250,-

Direct aanmelden via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid, wat doen we ermee?’

Liever in company met uw team? Wij bieden u graag een offerte op maat aan. U kunt contact met ons opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


 

Masterclass Eenzaamheid: verdieping - 15 april 2021

Wat kunt u verwachten:
Andries Baart en Marjan Slob nemen u nog een stap verder mee in hun denken over eenzaamheid in een inspirerende masterclass. U krijgt een stevige theoretische inleiding op de thematiek en reflecties vanuit beider gezichtspunten en ervaring. Een verbinding wordt gelegd met de beleidsmatige aspecten van dit maatschappelijke vraagstuk. Inleidingen worden afgewisseld met aansprekende voorbeelden en illustraties.
De beide inleiders wijzen u op relevante bronnen en geven tips voor verdere studie.
Tijdens de masterclass is er (beperkt) ruimte voor individuele verwerking en leergesprek.
Deelnemers krijgen vooraf de gelegenheid de opname van het tweegesprek op 3 december terug te kijken, ter voorbereiding op de masterclass.

Voor wie interessant:
Iedereen die beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in het vraagstuk van eenzaamheid en dit wil doordenken in het licht van de consequenties voor de politiek maatschappelijke en professionele praktijk.

Praktische informatie:

 • Datum: donderdag 15 april 2021
 • Tijd: 14.00-17.00 uur
 • Prijs: €195,-

De bijeenkomst vindt online plaats.

Direct aanmelden via het inschrijfformulier ‘Vervolgaanbod ‘Eenzaamheid, wat doen we ermee?’


 

Verhalenlab: Een dynamisch, persoonlijk onderzoek naar eenzaamheid - 20 mei 2021

Wat u kunt verwachten:
In een mix van persoonlijke verhalen over eenzaamheid, (kunstzinnige) verbeeldingen en theoretische reflecties onderzoekt u samen met begeleider Andries Baart de betekenissen van eenzaamheid. De persoonlijke ervaring met eenzaamheid staat centraal. Bewust wordt er gekozen voor een breed repertoire om ze presenteren: in taal, in beeldende kunst, in muziek, in foto’s of video’s. Gezamenlijk worden deze ervaringen uitgediept en verrijkt. Zo krijgt u een breder perspectief aangereikt waarmee uw eigen ervaringen wellicht in een ander daglicht komen te staan.
Deelnemers worden bij inschrijving uitgenodigd om zelf een verhaal of ervaring in te brengen. Enkele van deze persoonlijke verhalen worden geselecteerd en vooraf verder met u uitgewerkt. Deze geselecteerde verhalen vormen de rode draad van de bijeenkomst.
Ter bevordering van een sfeer van bezinning vindt het verhalenlab plaats in de avond.

Voor wie interessant:
Verlangen naar verdieping en persoonlijke inspiratie. Het lab biedt een multimediale plek van ontmoeting, experiment en bezinning. Iedereen die er belang in stelt om het thema eenzaamheid op een onderzoekende manier tegemoet te treden is welkom.

Praktische informatie:

 • Datum: donderdag 20 mei 2021
 • Tijd: 19.00-21.30 uur
 • Prijs: €150,-
 • De bijeenkomst vindt online plaats.

Direct aanmelden via het inschrijfformulier 'Vervolgaanbod 'Eenzaamheid, wat doen we ermee?'

Deelnemers ontvangen na inschrijving een korte vragenlijst waarmee ze hun mogelijke inbreng kunnen typeren. Op basis van deze lijsten vragen we enkelen hun presentatie voor te bereiden en samen met ons verder uit te werken.


 

Basismodule 1: Introductie in de presentie

Minimaal 2 maal per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Doelen: de module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

Doelgroep: professionals in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen

Entree-eisen / niveau: HBO of vergelijkbaar

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met 1 à 2 dagdelen voorbereiding (literatuurstudie) per cursusdag. De tijdsinvestering is afhankelijk van de snelheid waarmee de cursist in staat is het gelezene op te nemen.

Afronding: deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij minimaal 5 van de 6 lesdagen hebben bijgewoond en de gemiste bijeenkomst hebben gecompenseerd met een vervangende opdracht.

Doorstroommogelijkheden: cursisten met een bewijs van deelname kunnen doorstromen naar basismodule 2 (verdieping in de presentie).

Over de inhoud van deze module kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De module beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • De eerstvolgende module start in het najaar van 2021. De data zijn: de vrijdagen 10 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.
 • Prijs: € 1.630,- (incl. handouts, excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart, Praktijkboek presentie. Bussum 2019. Uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95)
 • Cursuslocatie: Utrecht
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier basismodule 1 najaar 2021.

De Basismodule 'Introductie in de presentie' is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 36 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 36 puntenalt
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers): 36 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 58 punten

 

Basismodule 2: Verdieping in de presentie

Basismodule 2 is bedoeld voor mensen die Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons op ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Doelen: deze module beoogt dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursis is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van literatuur; ook vormen verwerkingsopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Entree-eisen: een bewijs van deelname van Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing.

 • Dat kan zijn: een in-company basiscursus presentie, gegeven onder auspiciën van Stichting Presentie, waarin de onderwerpen uit Basismodule 1 aan de orde zijn geweest, of een presentie-leerroute via een van de Hogescholen.
 • In overleg met de kandidaat wordt bekeken of er aanvullende studie (van onderwerpen uit Basismodule 1, c.q. het Praktijkboek presentie) nodig is, zodat men de in Basismodule 2 geboden leerstof voldoende kan begrijpen en verwerken.
 • Niet toegelaten worden aanmelders die enkel vanuit zelfstudie (literatuurstudie) kennis hebben genomen van presentie. De verwerkingsslag die in fysieke cursussen wordt gemaakt is onontbeerlijk om de reflectie op het eigen werk te oefenen en een voldoende praktisch en theoretisch begrip te ontwikkelen van presentie.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur.
 • Data in 2021 (aangepast): de donderdagen 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 14 oktober en 18 november
 • Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
 • Locatie: omgeving Utrecht (de bijeenkomsten zijn live, voor zover de coronamaatregelen dit toelaten)
 • Prijs: € 745,- (incl. handouts en aanvullende artikelen; excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart (2019, Praktijkboek presentie. Bussum, uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95).

Interesse? Meld je dan nu aan voor de cursus van 2021 via het inschrijfformulier Basismodule 2 2021.


 

Module Relationeel begrenzen

In de zorg- en hulpverlening is het thema ‘begrenzen’ geregeld aan de orde. Bewoners die anderen met hun gedrag storen, kinderen die tegendraads gedrag laten zien, cliënten die veel eisen, mensen die vreselijk boos worden en om zich heen gaan slaan, patiënten die zich tegen een noodzakelijke behandeling verzetten, enzovoort. Begrenzen gaat ook over de grenzen van professionals, bijvoorbeeld op het gebied van intimiteit, energie, geïnvolveerdheid. Maar ook over het begrenzen van de eigen afschuw en ongeduld of boosheid, over omgaan met wat moreel (on)toelaatbaar geacht wordt, over wel of niet ingrijpen.
Begrenzen stelt ons vaak voor ingewikkelde vragen en dilemma’s.

Daarom organiseert Stichting Presentie een korte cursus over Relationeel begrenzen, waarin dit thema theoretisch verder verbreed, verdiept en praktisch uitgewerkt wordt. In drie middagen leert u te werken met de concepten van relationeel begrenzen (als een onderdeel van het kernthema van de presentie, relationeel werken) in uw eigen praktijk, juist daar waar het schuurt en moeilijk is.

Inhoud:
De module is opgedeeld in drie delen:

1. Theoretische verdieping: waarom is begrenzen eigenlijk een onderwerp?
Werken vanuit nabijheid brengt eigenlijk per definitie met zich mee dat je werkt op en rond grenzen en die onvermijdelijk soms ook overschrijdt. Deze grensoverschrijdingen gaan gepaard met meer of minder indringende gevolgen. Wat is de betekenis van die overschrijdingen in de relatie? Hoe kun je ervan leren? Wat kun je doen om de relatie weer te herstellen? Vanuit de presentiebenadering onderzoeken we deze vraagstukken. Het helpt je op een andere manier om te gaan met heikele kwesties in onze praktijk, waar je ongemak bij voelt, over twijfelt, geneigd bent om het weg te stoppen.

Thema’s die hierbij aan de orde zullen komen zijn:
- Morele intuïties en oordeelsvorming;
- Taal en geheimen;
- Systemische logica.

2. De (eigen) praktijk als leerbron
Naast presentietheoretische aspecten hierover oefenen we met eigen praktijksituaties. In deze module ligt de sterke nadruk op het leren in en van de (eigen) praktijk. De eigen worstelingen met betrekking tot conflicten en grensoverschrijdend gedrag staan centraal. Je leert zelf en met elkaar van het lerend omgaan met grensoverschrijdingen en relationeel te begrenzen. Daarmee gaat deze module dus ook over leren over jezelf met betrekking tot dit onderwerp.

3. Herstellen: hoe kun je na grensoverschrijdend gedrag weer verder?
Het herstellen van de relatie is een essentieel aspect van relationeel begrenzen. Sterker nog: als het goed gebeurt versterkt en verdiept de relatie zich. Hoe doe je dat en wat maakt het soms lastig?

Doelen:
Deze module:

 • Vergroot de kennis over relationeel begrenzen in complexe situaties en biedt handreikingen om voorbij het denken te komen in beladen termen als ‘ontoelaatbaar gedrag’ en ‘geweld’;
 • Helpt om het thema conflict en het begrenzen in relationeel opzicht te onderzoeken en te verdiepen en zicht op te krijgen, ook bij jezelf;
 • Helpt om conflicten op een constructievere en betekenisvollere manier door te maken in de eigen werkpraktijk en daardoor de zorg/hulpverleningsrelatie te versterken.

Doelgroep: professionals in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Entree-eisen/niveau: HBO of vergelijkbaar.

Docenten: Marije van der Linde en Petra Schaftenaar (stafleden van Stichting Presentie)

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met verwerkingsopdrachten die in de eigen praktijk in de tijd tussen de cursusdagen uitgevoerd worden.

Afronding: deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij alle lesdagen hebben bijgewoond.

Praktische informatie:

 • Data: maandag 15 februari, 8 en 22 maart 2021 van 13.30-17.00 uur.
 • Prijs: € 695,-
 • Cursuslocatie: i.v.m. de corona-maatregelen zal deze cursus online gegeven worden
 • Groepsgrootte: max. 7 deelnemers
 • De cursus gaat door bij een minimale deelname van 6 personen

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier >>

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2