Nieuwsflits

Algemeen

Om de verspreiding van de presentietheorie te stimuleren en presentiewerkers in hun praktijk te ondersteunen, worden er
 • Introductiecursus in de presentietheorie
  Voor mensen die kennis willen nemen van de theorie van de presentie wordt twee maal per jaar de introductiecursus presentie gegeven. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs en management) kunnen deelnemen.
 • De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerddoor de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) en door Registerplein.
 • kr-keurmerk-kleur
 • Vervolgcursus presentie
  Inmiddels hebben heel wat mensen de bovengenoemde introductiecursus gevolgd. Een flink deel van deze mensen is actief bezig om de presentiebenadering in het eigen werk vorm te geven en is betrokken bij het netwerk presentie. Voor deze mensen wordt jaarlijks in het voorjaar een vervolgcursus aangeboden, gericht op verdere verdieping.
 • Leergang leidinggeven aan presentie
  Steeds meer organisaties willen werken volgens de presentiebenadering. Aan het leiding geven aan presentiepraktijken zitten echter allerhande vraagstukken vast. Om te zorgen dat managers en leidinggevenden die presentie willen invoeren in hun organisatie hiertoe adequaat toegerust zijn, is een stevig trainingsprogramma ontwikkeld, waarin de belangrijkste elementen van presentie worden behandeld in een organisatorische context.
 • Presentiescholing voor vrijwilligers
 • Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een tweedaagse scholing ontwikkeld die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.
 • Scholingstraject voor coördinatoren vrijwilligers
  Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf opgeleid te worden tot presentietrainer voor uw eigen vrijwilligers.
 • Intervisie en supervisie
  Voor mensen die de introductiecursus hebben gevolgd en die graag in groepsverband bezig willen zijn met de inbedding van presentie in hun werkpraktijk bestaat, bij voldoende belangstelling, de mogelijkheid om deel te nemen aan begeleide intervisie.
  Wanneer het zinvoller lijkt om individueel te werken aan uw leervragen, dan zijn hiervoor vanuit de Stichting Presentie enkele supervisoren beschikbaar.

Op de cursussen van de Stichting Presentie zijn de algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.