Nieuwsflits

Bakker, Jan den

Jan den Bakker heeft ruime ervaring in de zorg als manager (lijn en staf) en adviseur. Als stafmedewerker begeleidt hij zorg- en welzijnsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van programma’s gericht op het werken met de presentiebenadering. Hij doet tevens onderzoek op het gebied van kwaliteit en verantwoording en verzorgt leertrajecten voor leidinggevenden en staffunctionarissen. Hij is daarnaast eigenaar van Hartlijn Strategiebegeleiding en begeleidt organisaties ook in een breder kader met het ontwikkelen en implementeren van hun strategie.

Jan den Bakker is tevens voorzitter van Stichting Critical Ethics of Care.


Publicaties:

 1. Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) (2018). De ontdekking van kwaliteit: Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP
 2. Max Visser  & Jan den Bakker (2018). Management control in de zorg: een kritisch essay. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 92(1/2): 47-52.
 3. Jan den Bakker & Bernadette Willemse (2017). Goede zorg is beweging. Een beschrijving van sturende perspectieven en relationeel werken binnen De Hagert. Utrecht: Stichting Presentie, Trimbos-Instituut.
 4. Frans Vosman, Jan den Bakker & Don Weenink (2016). How to make sense of suffering in complex care practices? In G. Spaargaren, D. Weenink & M. Lamers (red.), Practice theory and research: Exploring the dynamics of social life (pp. 117-130). Routledge.
 5. Jan den Bakker, Frans Vosman & Andries Baart (2015). Veranderen door te ontdekken. In A. Baart, F. Vosman e.a., De patiënt terug van weggeweest: Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 59-89). Amsterdam: SWP.

Additional Info

 • Voornaam: Jan
 • Achternaam: den Bakker
 • Soort: Staflid
 • Functie: Stafmedewerker
 • Telefoon: 06 21 807 104
 • Email: jdenbakker@presentie.nl