Nieuwsflits

Leest, Judith

Dr. J.E. (Judith) Leest werkt als onderzoeker voor de stichting Presentie. Ze houdt zich bezig met ‘meta-methodiek’: het toepassingsgericht vertalen van eerdere ervaringen uit presentieprojecten en diverse studies, ten behoeve van de doorontwikkeling van presentie. Ze studeerde af aan de Universiteit voor Humanistiek, deed promotieonderzoek naar bemiddeling tussen daders en slachtoffers (vakgroep Rechtstheorie, Universiteit Utrecht), onderzocht vormen van normatieve professionaliteit bij de politie en werkte als beleidsadviseur jeugdbeleid.

Publicaties:

 1. Judith Leest (2018). De sociale professional als verstandige duikelaar. Tijdschrift Voor Sociale Vraagstukken, 111(3), 34-37.
 2. Judith Leest, Eveline Bolt & Marije van der Linde (2018). Verstandig duikelen: De complexe praktijk van sociale professionals. Utrecht: Stichting Presentie.
 3. Judith Leest (2016). Getuige zijn: De opbrengsten van de kracht van ontmoeting: Een rijke ervaring. Sittard: Huis van de Zorg.
 4. Judith Leest & Andries Baart (2016). Van de kop en de schotel: Een voorstel voor een presentiespecifieke verrijking van het profiel van de sociale professional. In K. Verhaar, M. Berk & J. van den Bergh (red.), A new cup of T: Social work in innovation (pp. 39-52). Hilversum: Concept Uitgeefgroep.
 5. Judith Leest & Andries Baart (2015). Waar het voor Linda uiteindelijk om gaat: Finaliseren als het sleutelbegrip in de jeugdhulpverlening. In R. Clarijs (red.), Om de jeugd: Perspectief op beleid en praktijk (). Amsterdam: SWP.
 6. Judith Leest & Andries Baart (2015). Het goed van de jongere: Finaliseren als sleutelbegrip in de jeugdzorg. Jeugdbeleid, 9(3), 135-143.
 7. Judith Leest (2014). "Mayonaise op de kaas" en andere verhalen: Een bundeling van columns over zorg & presentie. Utrecht: Stichting Presentie.
 8. Judith Leest (red.). (2014). Andries Baart en Christa Carbo: De zorgval. Amsterdam: Thoeris.

Additional Info

 • Voornaam: Judith
 • Achternaam: Leest
 • Soort: Staflid
 • Functie: Onderzoeker
 • Email: j.leest@presentie.nl