Nieuwsflits

Baart, Andries

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTU Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Tot februari 2007 was hij staffunctionaris bij de Stichting Actioma in Den Bosch en daarnaast is hij sinds 1991 bijzonder hoogleraar, tot 2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en daarna aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen te Tilburg. Vanaf 2011 tot september 2015 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Met ingang van 15 februari 2015 is hij tevens buitengewoon hoogleraar aan de North West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus.

Hij is geestelijk vader van de presentietheorie en doet onderzoek naar het buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening. Hoewel hij sinds november 2017 is gepensioneerd, blijft Andries Baart - zij het in een iets andere rol - betrokken bij Stichting Presentie.

Publicaties:

  1. Andries Baart (i.s.m. Jan den Bakker) (2018). De ontdekking van kwaliteit: Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Amsterdam: SWP
  2. Elly Beurskens, Marije van der Linde & Andries Baart (2019). Praktijkboek Presentie. Bussum: Coutinho

Kijk voor meer informatie en een publicatieoverzicht op: andriesbaart.nl.

Additional Info

  • Voornaam: Andries
  • Achternaam: Baart
  • Soort: Staflid
  • Functie: Hoogleraar en stafmedewerker