Nieuwsflits

Studiebijeenkomst 26 maart 2021: Een andere kijk op eenzaamheid?

Eenzaamheid is volop in de aandacht, veel verschillende beelden en betekenissen passeren de revue. Tijdens deze studiebijeenkomst ontrafelen wij de verschillende soorten eenzaamheid, hoe daarover gesproken wordt en hoe we daar passend mee om kunnen gaan.

Een ware hausse, zo kun je de aandacht rond de voorbije jaarwisseling voor eenzaamheid wel noemen. Boekbesprekingen, krantenkaternen, specials van welzijnsbladen, webinars, aankondigingen van congressen, TV-programma’s, interviews, verontrustende items in het Journaal – en ruim na de jaarwisseling is deze vloed nog niet opgedroogd. Allemaal over eenzaamheid en toch ook vaak heel verschillend: waar gaat al dat gepraat over ‘eenzaamheid’ eigenlijk over?

Op deze studieochtend biedt Stichting Presentie een interactief programma aan, waarin Andries Baart u in verschillende rondes meeneemt aan de hand van de vraag: ‘Eenzaamheid, waar hebben we het eigenlijk over?’. Daarin wordt de diversiteit in het denken en spreken over eenzaamheid in kaart gebracht, waarmee het begrip eenzaamheid verbreed, verdiept en opgerekt wordt.
Als je snapt dat eenzaamheid een complex fenomeen is en veel verschijningsvormen kent, dan ga je anders kijken naar en meer zien van de mensen waar je zorg voor draagt.
Je krijgt oog voor het verlangen dat ermee gepaard gaat, waardoor je hulp en zorg beter kunt laten aansluiten en je wordt je bewuster van de politieke, maatschappelijke factoren.

De studieochtend informeert en zet aan het denken, ook over wat ons dan te doen staat.

Nog verbazingwekkend dan al die aandacht voor eenzaamheid zelf – eenzaamheid staat al veel langer op de agenda en corona heeft de interesse erin slechts versterkt – is de diversiteit van gezichtspunten van waaruit eenzaamheid bezien en belicht wordt. Welbeschouwd gaat al die aandacht over nogal verschillende verschijnselen. Niet alleen gaat ze over heel verschillende groepen (ouderen, monniken, jongeren, migranten, kunstenaars, psychiatrische patiënten, moderne identiteitsknutselaars of bijvoorbeeld nieuwkomers in de grote stad) maar veel interessanter: het gaat over heel verschillende manieren van kijken en denken over eenzelfde fenomeen waardoor er steeds andere beelden en betekenissen van eenzaamheid ontstaan. Sommige auteurs bedienen zich van een filosofische manier van denken, anderen zijn psychologisch, sociologisch, esthetisch of juist ethisch georiënteerd. Weer anderen spreken de taal van het interventionisme en willen oplossingen en acties.

Op deze studieochtend willen we helderheid verschaffen: hoe wordt er momenteel in Nederland eigenlijk gedacht en gesproken over eenzaamheid, wat is de kern van elk van die ‘discoursen’ en welke soorten eenzaamheid bestaan er gevoeglijk? Maar we willen meer: als er verschillende manieren van spreken zijn en als er verschillende soorten eenzaamheid bestaan, moeten we dan ook niet veel vaker verschillende antwoorden geven op de vraag ‘Wat zou je kunnen doen tegen deze vorm van eenzaamheid?’

Voor wie zich vooraf alvast wil inlezen in het thema is het essay Wat heet eenzaamheid van Andries Baart beschikbaar >>

Praktische informatie:

  • Datum: vrijdag 26 maart 2021
  • Tijd: 9.30-12.30 uur
  • Locatie: online - u ontvangt vooraf een link (hou hierbij ook uw spambox in de gaten)
  • Prijs: € 40,- (gereduceerd tarief voor gekwalificeerde netwerkleden van Stichting Presentie € 25,-)

Bestel je ticket