Nieuwsflits

agenda

WEBINAR 3 december 2020 – Eenzaamheid: waar hebben we het eigenlijk over?

Marjan Slob en Andries Baart zoeken samen de diepgang op!

Eenzaamheid is niet weg te branden uit de actualiteit, er zijn voortdurend congressen aan gewijd, er zijn recentelijk spraakmakende boeken over verschenen, in de afgelopen jaren werden er grote beleids- en interventieprogramma’s over gelanceerd, er zijn talloze handleidingen voor vrijwilligers uitgebracht hoe eenzamen opgespoord en bezocht kunnen worden en medici leggen inmiddels steeds vaker uit hoe schadelijk eenzaamheid is voor je gezondheid. Eenzaamheid is een belangrijk thema, een groot probleem, en – zegt men – urgenter dan ooit door corona en ‘social distancing’, vanwege een ingestorte arbeidsmarkt en door de vergrijzing.

De meeste aandacht gaat uit naar de vraag wat ertegen ondernomen kan worden. Niet onbegrijpelijk. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Kun je anders dan gebruikelijk naar eenzaamheid kijken, er met andere begrippen over nadenken? Snap je het dan beter? Tonen zich dan nieuwe ingangen, zie je dan betere beleidsopties en ongedachte interventiemogelijkheden?

Tijd voor een pittig gesprek, tijd voor meer diepgang! Tijd om eens kritisch stil te staan bij eenzaamheid.

Lees meer...
 Algemene voorwaarden

Op de cursussen en studiebijeenkomsten die door de Stichting Presentie worden georganiseerd zijn de Algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.