Nieuwsflits

actueel

Handreiking rampenbestrijding op presentie-leest gestoeld

Er is een mooi uitgegeven boekje verschenen, getiteld Rampenspirit. Zorg voor de geest. Het is gemaakt door Impact, landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het boekje biedt een herziene versie van de eerder verschenen handreiking voor geestelijk verzorgers bij een ramp of crisis, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (eerder van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Brecht Molenaar (kaderlid van de Stichting Presentie) is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit boekje en beschrijft het proces en resultaat: het is uiteindelijk gelukt om de presentiebenadering een plaats te geven die past bij de aard van geestelijke verzorging. Niet zonder slag of stoot en ook niet zonder kanttekeningen! Lees haar verslag: Handreiking rampenbestrijding

 

Oproep donateurs: steun de Stichting Presentie

De Stichting Presentie ontvangt geen structurele subsidie. Maar we willen zo veel... Studiemiddagen, intervisie, Nieuwsflitsen, het verzorgen van spreekbeurten, het uitbrengen van publicaties, informatie beschikbaar stellen, promotieactiviteiten, enzovoort, enzovoort. Om aan de toenemende vraag naar presentieondersteunende activiteiten tegemoet te kunnen komen, hebben wij dringend behoefte aan financiële middelen. Daarom nodigen wij u graag uit om de Stichting Presentie te steunen en u op te geven als donateur. Dat kan door overmaking van € 40,- of meer op rekeningnummer NL96 RABO 0104 4971 ten name van Stichting Presentie in Wijk bij Duurstede, onder vermelding van 'donateur' en uw gegevens.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende > Einde >>

Pagina 18 van 18