Nieuwsflits

actueel

Twee LESI-publicaties

Graag brengen we twee voor presentie relevante publicaties van het LESI onder de aandacht.

In de eerste publicatie, getiteld ‘Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement’ (Karin Runia en Anja Machielse), wordt verkend welke mogelijkheden professionals hebben om vrijwilligers in te zetten bij de hulp aan personen die structureel geïsoleerd zijn.  Een belangrijke conclusie is dat de inzet van een vrijwilliger bij deze kwetsbare mensen alleen succesvol kan zijn als de betrokken professional in staat is zowel een band op te bouwen met de sociaal geïsoleerde als met de betrokken vrijwilliger. Voor presentie een interessante studie vanwege de doelgroep (sociaal geïsoleerde mensen) en vanwege de kwesties rond de inzet van vrijwilligers naast professionals, een thema dat ook binnen presentie aan de orde is, onder andere in de presentiescholing van vrijwilligers.

De tweede publicatie ‘Goed aansluiten is vakwerk. Het versterken van mantelzorgondersteuning in Leidsche Rijn’ (Karin Runia) doet verslag van een onderzoekstraject naar een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Leidsche Rijn. In deze studie laten mantelzorgers aan de hand van hun ervaringen zien en horen waar hun ondersteuningsbehoefte naar uitgaat en wat hen daadwerkelijk helpt. De gesprekken laten zien dat mantelzorgers verschillende mensen zijn in verschillende omstandigheden en dat zij sterk en kwetsbaar tegelijk zijn. De zelfredzaamheid van mantelzorgers neemt toe als professionals de (gedifferentieerde) hulpbehoefte van individuele mantelzorgers als uitgangspunt nemen. Ook wordt duidelijk dat de aansluiting bij mantelzorgers een professioneel leerproces is.

Voor meer informatie zie de website van het LESI.

 

De nieuwe jeugdprofessional

Jan Zandijk heeft op verzoek van de Stichting Presentie een artikel geschreven over het belang van presentie in de jeugdzorg. Dit artikel is geplaatst in het boek 'De jeugdprofessional in ontwikkeling, Handboek voor professionals in het jeugddomein'. De titel van zijn hoofdstuk luidt: Het belang van presentie in het werken met en voor jeugd en kind en hun systeem. Het boek is uitgegeven door Kluwer. Het boek bestaat uit vijf delen, beslaat maar liefst 588 pagina's en het hoofdstuk over presentie is opgenomen in deel drie vanaf bladzijde 303.

Dit boek is een handboek voor de jeugdprofessional en dient als routekaart en kompas bij de lange weg die hij of zij bewandelt richting de bekende stip op de horizon: alle kansen bieden aan alle kinderen.

 

MBO-module presentie beschikbaar

De Stichting Presentie heeft een lesmodule ontwikkeld voor het initiële MBO-onderwijs (niveau 3) in de ouderenzorg, onder de titel ‘Presentie in de praktijk. Een andere kijk op goede zorg’. Deze lesmodule is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen het Koning Willem I College in Den Bosch, het verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg en de Stichting Presentie in Utrecht.  De benodigde subsidiegelden zijn ter beschikking gesteld door ZonMw, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Alle projecten uit dit programma zijn door ZonMw gepubliceerd op hun Kennisplein.

Lees meer...
 

Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg

Cover_Goede_Zorg_boor_mensen_met_dementieVanaf najaar 2011 is het proefschrift van Madeleine Timmermann ook in verdunde uitgave verkrijgbaar, inclusief website met filmfragmenten en kijkvragen. Deze verdunde uitgave (121 pagina’s) is geworteld in het originele proefschrift, maar ontdaan van de ballast die een wetenschappelijke publicatie vereist.
Het boekje draagt de titel Goede zorg voor mensen met dementie. Presentieverrijkte verpleeghuiszorg.  Het kost € 22,50 en is verkrijgbaar in (web)winkels en bij de uitgeverij Boom/Lemma.  Op de onderstaande websites vindt u meer inhoudelijke informatie.
Neem gerust contact op met Madeleine of de uitgever voor aantrekkelijke mogelijkheden bij een grotere bestellingen, bijvoorbeeld voor een inspirerend kerstcadeau of een inhoudelijk gevulde nieuwjaarswens. 
ISBN: 978-90-5931-739-0
Zie: http://www.boomlemma.nl/gezondheidszorg/catalogus/goede-zorg-voor-mensen-met-dementie-1 of www.madeleinetimmermann.nl of mail naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Presentie-publicatie ‘Buigzame zorg in een onbuigzame wereld’

boek_buigzame_zorg_in_een_onbuigzame_wereldOp het Transitieseminar in november 2011 werd het boek "Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht" gepresenteerd.
De flaptekst van het boek luidt:
‘De zorg in Nederland verkeert in zwaar weer: ze dreigt onbetaalbaar te worden, er is te weinig personeel, er is sprake van enorme bureaucratie met een sterke nadruk op verantwoording en controle, en de opvattingen over mogelijke bijstellingen van het stelsel lopen sterk uiteen.


Het moet anders en kan anders: terug naar de kern van de zorg. Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan. Door nauwkeurig af te stemmen op en met aandacht en trouw aan te sluiten bij de cliënt en diens leefwereld kan, zo bewijst de presentie, mismatch worden voorkomen, kunnen medewerkers (opnieuw) vanuit hun kracht en passie voor het vak gaan werken en verbetert de kwaliteit van zorg ingrijpend. De strategie tot een presentie-transitie bestaat bovendien niet in het implementeren van een uitgewerkte blauwdruk – en al helemaal niet door topmanagers of van buiten en boven aangetrokken consultants en veranderkundigen – maar in het in transitie brengen van werkers én leidinggevenden, hun werkwijze en de werkorganisatie door middel van leerprocessen.
Dit boek is de neerslag van het transitieproject Presentie: radicale aansluiting van 0 – 100, dat prachtige praktijken heeft opgeleverd, en waardevolle inzichten in de leerprocessen die voor een presentietransitie nodig zijn. De lezer wordt een sprekend, leerzaam en aanstekelijk voorbeeld geboden van de weg die gegaan kan worden en de resultaten die verwacht mogen worden bij transities naar presentie.’
Deze studie geeft volop aanleiding tot verdere ontwikkeling en doordenking van de bijdrage die presentie aan betere zorg kan leveren. Daaraan willen we graag, samen met mensen uit de praktijk, verder werken. Een van de initiatieven die wij in dit verband nemen is de bijeenkomst die zal plaatsvinden op 17 februari als vervolg op het Transitieseminar. Diegenen die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen binnenkort bericht. Bent u ook geïnteresseerd en bent u daadwerkelijk betrokken bij het doorvoeren van presentie in praktijken, al dan niet in de vorm van transities? Neem dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren over bedoeling en programma.
Het boek ‘Buigzame zorg in een onbuigzame wereld’ is verkrijgbaar in de boekhandel (prijs: € 29,95).

 
<< Start < Vorige 11 12 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 12