Nieuwsflits

actueel

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - artikel Judith Leest

13 november 2018

Over het onderzoek zoals beschreven in het boek 'Verstandig duikelen' verscheen een artikel van Judith Leest in het najaars-nummer van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Onder de titel ‘De sociale professional als verstandige duikelaar’ reageert Leest, vanuit de inzichten uit het Utrechtse onderzoek, op het recent verschenen meerjarig onderzoek van Duyvendak, Tonkens e.a. De verhuizing van de verzorgingsstaat (2018).

Lees hier het artikel 'De sociale professional als verstandige duikelaar'

 

Onderzoekssamenwerking Zorgbalans en Stichting Presentie

16 augustus 2018

Stichting Presentie en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans starten een onderzoek naar het binnenperspectief van mensen met vergevorderde dementie. Voor goede zorg is het van belang zo goed mogelijk zicht te hebben op hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn en van zorg afhankelijk. Vanuit meerdere perspectieven en met verschillende onderzoeksmethodes wordt ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de ander te komen. De looptijd is twee jaar en behalve een onderzoeksverslag zal de opbrengst ook bestaan uit een blog en lesmateriaal.

Lees meer...
 

Masterclass Andries Baart 'De ontdekking van kwaliteit'

Op 21 juni 2018 vond in Utrecht de masterclass 'De ontdekking van kwaliteit - Theorie en praktijk van relationeel zorg geven' plaats. Van de lezing die Andries Baart tijdens deze masterclass gaf is een filmregistratie gemaakt, die u hier kunt bekijken.

Op woensdag 10 oktober 2018 vond een vervolg op deze masterclass plaats onder de noemer 'De ontdekking van kwaliteit in de praktijk van beleid, bewaking en toezicht'.

 

Promotieonderzoek Petra Schaftenaar: 'Contact gezocht'

In 2018 promoveerde Petra Schaftenaar met het proefschrift ‘Contact gezocht’.
In haar dissertatie onderzoekt Petra hoe de presentiebenadering in de klinische hoogbeveiligde Petra Schaftenaar defforensische zorg toegepast wordt en of dit van waarde kan zijn. Als uitvloeisel van het relatiegericht werken hielden medewerkers na afloop van de formele behandeling contact met cliënten.

Onderzocht werd wat de betekenis hiervan voor cliënten, medewerkers en samenleving is. Die opbrengst bleek meervoudig. De erkenning die cliënten ervaren door dit ‘ongewone gewone contact’ is groot. Maar ook medewerkers ontlenen er wat aan. Contact houden na behandeling is niet alleen leuk om te doen, het leert ook om met nieuwe cliënten, in soms moeilijk situaties, vol te houden. Tot slot daalde de recidive in de groep die deze werkwijze aangeboden kreeg, in vergelijking met twee groepen cliënten die deze vorm van zorg en begeleiding niet kreeg. Het proefschrift gaat daarbij uitgebreid (aan de hand van vele voorbeelden) in op het werken op de afdeling ‘met moeilijke mensen’ en laat zien dat de presentiebenadering (ook) in zo’n praktijk zeer passend is.

Bestel hier het boek 'Contact gezocht. Relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische forensische zorg'.

De NOS besteedde aandacht aan het proefschrift van Schaftenaar, zie hier het artikel 'Contact houden blijkt sleutel tegen 'draaideur-patiënt' in psychiatrie'

 

Serie relationeel werken in Zorg+Welzijn

In 2017 is er wederom een reeks van zes artikelen over presentie gepubliceerd in het blad Zorg+Welzijn. In deze reeks onderzoeken Stichting Presentie en Zorg+Welzijn samen hoe degene die hulp verleent werkelijk goed aan kan sluiten bij degene die hulp nodig heeft, vanuit het thema relationeel werken. In het eerste artikel, De ander tevoorschijn laten kruipen, geeft prof. Andries Baart een aftrap. Hierna volgen verschillende praktijkportretten, opgetekend door Anne Oude Egberink. De reeks wordt afgesloten met een kritische slotbeschouwing door Andries Baart over trouw zijn aan de 'sociaal overbodigen'.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 18