Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Presentiescholing voor vrijwilligers

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een cursus ‘Presentiescholing voor vrijwilligers’ ontwikkeld, die vanaf heden aangeboden wordt.

Met deze cursus hebben wij vooral de zogeheten 'zorgvrijwilligers' op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg.

In de vrijwilligerscursus wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: motivatie en inspiratie, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

Praktische informatie

  • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelen beslaat, eventueel ook te verdelen over één hele dag en twee dagdelen/avonden, of twee hele dagen.
  • De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers van de Stichting Presentie.
  • Het aantal deelnemers per cursusgroep is minimaal 10 en maximaal 15.
  • Geïnteresseerde organisaties kunnen voor deze cursus subsidie aanvragen bij het Oranjefonds. De Stichting Presentie heeft een handreiking beschikbaar voor het indienen van de aanvraag.

Indien u belangstelling hebt voor deze cursus presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.