Nieuwsflits

28 april 2011 Video's Zorgdebat

Op 28 april 2011 organiseerde de Leerstoelgroep Zorgethiek (Universiteit voor Humanistiek/Tilburg University) en de Stichting Presentie een zorgdebat onder de titel 'Van de bomen en het bos: innovatieconcepten voor de zorg vergeleken en gewogen'. Klik hier om de video te zien van de vergelijking die Andries Baart maakte tussen de verschillende zorgconcepten van Planetree, Lean, Fred Lee en Menselievende Zorg. Voor het bekijken van de afzonderlijke presentaties, klik op resepctievelijk Planetree, Lean, Fred Lee en Menslievende Zorg.