Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Handreiking rampenbestrijding op presentie-leest gestoeld

Er is een mooi uitgegeven boekje verschenen, getiteld Rampenspirit. Zorg voor de geest. Het is gemaakt door Impact, landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het boekje biedt een herziene versie van de eerder verschenen handreiking voor geestelijk verzorgers bij een ramp of crisis, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (eerder van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Brecht Molenaar (kaderlid van de Stichting Presentie) is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit boekje en beschrijft het proces en resultaat: het is uiteindelijk gelukt om de presentiebenadering een plaats te geven die past bij de aard van geestelijke verzorging. Niet zonder slag of stoot en ook niet zonder kanttekeningen! Lees haar verslag: Handreiking rampenbestrijding