Nieuwsflits

Online studiebijeenkomst Stichting Presentie 20 november 2020

'Daar doe ik het voor’: finaliseren in tijden van stress en corona

Weten waar je werk uiteindelijk over gaat: zo’n ijkpunt fungeert als een lood. Het helpt om op terug te vallen als je door de omstandigheden uit dat lood wordt getrokken. En in de complexiteit en hectiek van het dagelijkse werk zijn er genoeg momenten waarop dat kan gebeuren. Dat ijkpunt noemen we binnen presentie de ‘finaliteit’ van je vak, werksoort, organisatie of institutie.

Tijdens de online studiebijeenkomst op 20 november laten we zien wat de meerwaarde van dit finaliseren is voor de alledaagse praktijk aan de hand van allerlei voorbeelden, direct uit de praktijk.
Laat u inspireren en voeden!

Dit voorjaar waren we van plan om onze halfjaarlijkse studiebijeenkomst te houden over ‘finaliseren’. Maar toen legde corona plotseling alles plat. Nou ja, alles? De zorg niet. Die draaide op volle toeren en stond voor een mega-opgave om voor mensen die afhankelijk van anderen zijn te blijven zorgen, ondanks een stortvloed aan nieuwe regels en beperkingen.
Wij keken de afgelopen maanden mee. Soms op afstand, soms van zeer dichtbij. En keer op keer was duidelijk: in tijden van ‘stress en corona’ helpt het om goed te weten waar je werk uiteindelijk over gaat: de ‘finaliteitsvraag’. Heb je dat scherp, dan fungeert dat als een lood. Een lood dat helpt om keer op keer in de complexiteit en hectiek van het dagelijkse werk te kunnen afwegen wat hier-en-nu het goede kan zijn om te doen. Zo fungeert finaliteit als toetssteen voor de menselijke maat. Oók als alles onder hoogspanning staat.

Wat in april een interessant onderwerp leek, blijkt nu een zeer actueel en urgent onderwerp. Inmiddels zitten we in ‘de tweede golf’. We proberen lessen te trekken uit ‘de eerste golf’. Sommige dingen willen we niet meer zo doen als eerst.
We vragen mensen uit de praktijk naar hun verhaal: ‘wat betekent finaliteit in jouw werk en waar helpt het jou als je in je werk voor complexe vragen komt te staan?’. Tijdens de online studiebijeenkomst delen we deze verhalen en geven ze een inhoudelijke, theoretische bedding.

We realiseren ons dat de actualiteit maar al te vaak alle aandacht opslokt, zodat er weinig ademruimte is om over het werk na te denken. Daarom bieden wij u met deze studiebijeenkomst een moment voor reflectie aan en hopen van harte dat u de ruimte kunt vinden om even uit de hectiek te stappen en u te laten inspireren en voeden.

De studiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkt in de zorg, hulpverlening of het onderwijs en die geïnteresseerd is in presentie.

Programma:

  • Inleiding over finaliseren en de betekenis voor de praktijk
  • Verhalen uit de praktijk ter illustratie
  • Zelf aan de slag met finaliseren
  • Nabespreking

Tijd: 09.30 - 12.30 uur (meld je ruim op tijd voor aanvang aan in zoom)

Aanmelden
De studiebijeenkomst vindt plaats via Zoom.
Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst een toegangslink via de mail.
Kosten: €40,- (gereduceerd tarief voor gekwalificeerde netwerkleden van Stichting Presentie: €25,-)

Bestel je ticket