Nieuwsflits

Relationeel begrenzen: verslag studiebijeenkomst 22 november 2019

Tijdens de studiebijeenkomst van Stichting Presentie op vrijdag 22 november 2019 ging het over het thema relationeel begrenzen. Werken vanuit nabijheid brengt eigenlijk per definitie met zich mee dat je werkt op en rond grenzen en die onvermijdelijk soms ook overschrijdt. Dat was ons uitgangspunt, dat hebben we onderzocht. En die grensoverschrijdingen gaan gepaard met meer of minder indringende gevolgen. We hebben een pleidooi gehouden voor het uitzoeken van de betekenis van die overschrijdingen in de relatie, door er van te (willen) leren. En niet door het op voorhand af te wijzen en te veroordelen. Zo kan onderzocht en (hopelijk) begrepen worden wat er eigenlijk schuilgaat achter iets wat als grensoverschrijdend is ervaren. Als je dat snapt, dan kán er iets geleerd worden, door en met alle betrokkenen. En dan ontstaat er ook ruimte om relationeel te werken aan herstel van een situatie die schuurt, pijn doet, verwart.

Tijdens de studiebijeenkomst hebben we verkend wat het ons kan helpen om op deze manier na te denken over relationeel werken en het bijbehorende ‘grensverkeer’ in complexe situaties. Dat biedt, zo bleek, handreikingen om voorbij het denken te komen in beladen termen als ‘ontoelaatbaar gedrag’ en ‘geweld’.

Lees het hier het verslag van deze studiebijeenkomst.

Studiebijeenkomst relationeel begrenzen 3 191122 klein