Nieuwsflits

Onderzoekssamenwerking Zorgbalans en Stichting Presentie

16 augustus 2018

Stichting Presentie en ouderenzorgorganisatie Zorgbalans starten een onderzoek naar het binnenperspectief van mensen met vergevorderde dementie. Voor goede zorg is het van belang zo goed mogelijk zicht te hebben op hoe het is om iemand met vergevorderde dementie te zijn en van zorg afhankelijk. Vanuit meerdere perspectieven en met verschillende onderzoeksmethodes wordt ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de ander te komen. De looptijd is twee jaar en behalve een onderzoeksverslag zal de opbrengst ook bestaan uit een blog en lesmateriaal.

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans is al langere tijd bezig met het project ‘Vanuit het perspectief van de zorgontvanger’. De nieuwste loot aan deze stam is het onderzoeks- en leerprogramma ‘Dementie van binnenuit’. Dit programma gaat plaats vinden binnen de intramurale zorg van Zorgbalans voor mensen met vergevorderde dementie. Onderzoekers van Stichting Presentie gaan samen met medewerkers van Zorgbalans op zoek naar het binnenperspectief van mensen in de allerlaatste fase van hun leven.

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van en de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Denk aan het onderzoek van Anne-Mei The naar het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten (Dagelijks leven met dementie, 2017). Of aan het onderzoek van Madeleine Timmermann naar de dagelijkse zorghandelingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (Relationele afstemming, 2010). Er is veel minder onderzoek naar de geleefde ervaring van mensen met vergevorderde dementie, mensen dus met wie de communicatie via gesproken taal zeer moeizaam of zelfs onmogelijk is. Toch is het van belang ook hun perspectief in beeld te brengen en zo als het ware van binnenuit ook hun stem op de politieke agenda te houden. Het project heeft daarmee ook een politieke inzet. Daarnaast is de inzet van het project de professionalisering te ondersteunen en te versterken van degenen die dagelijks met en voor mensen met vergevorderde dementie werken.

Het onderzoek vertrekt vanuit wat medewerkers van Zorgbalans over mensen met dementie hebben geleerd en waar zij telkens weer tegen aanlopen en als vraag hebben. Ook wat naasten over leven met dementie hebben geleerd, wat zij tegenkomen en als vraag hebben wordt in het onderzoek betrokken. Het zwaartepunt ligt bij het volgen van een aantal bewoners door de dag heen gedurende meerdere dagen. Daarbij zullen niet alleen de betreffende bewoners worden gezien, maar ook de zorgmedewerkers en naasten die met de bewoner optrekken. Dit is een specifieke en intensieve manier van onderzoek doen die veel informatie oplevert.

De inzet van het onderzoek is het oprekken van kennis over en begrip voor mensen met dementie. Tijdens de looptijd van het onderzoek verschijnt er een blog over wat we zien, over hoe het is iemand met dementie te zijn en over wat goede zorg kan betekenen. Medewerkers van Zorgbalans worden betrokken bij de reflectie op het verzameld materiaal. En er wordt gewerkt aan een lesmateriaal. De looptijd van het hele project is twee jaar.

Zorgbalans

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zij ondersteunt mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Met 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doet ze bij mensen thuis en in ontmoetings- en woonzorgcentra. Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom. Zorgbalans gaat uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van haar cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners en mantelzorgers. Zorgbalans organiseert de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoeken haar medewerkers naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie. Zorgbalans trekt al langere tijd op met Stichting Presentie in het bevorderen van goede, nabije en afgestemde zorg voor de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Zie verder de website:  https://www.zorgbalans.nl/.

Stichting Presentie

Stichting Presentie is in 2004 op initiatief van prof. dr. Andries Baart opgericht met als doel het bevorderen, verder ontwikkelen en verdiepen van de inbedding van presentie in zorg- en hulpverleningspraktijken. Belangrijke activiteiten om deze doelstelling te realiseren zijn het organiseren van studiebijeenkomsten, het geven van cursussen, het ondersteunen van presentiepraktijken, het bevorderen en doen van onderzoek en het uitbrengen van kwalitatief hoogstaande en goed gefundeerde publicaties op het terrein van presentiebeoefening en de betekenis ervan voor zorg en welzijn. Stichting Presentie werkt met acht stafleden en zo’n 40 netwerkleden.

Informatie

Zorgbalans: WimJan Egtberts, directeur Wonen & Zorg, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Stichting Presentie: Judith Leest: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.