Nieuwsflits

Serie relationeel werken in Zorg+Welzijn

In 2017 is er wederom een reeks van zes artikelen over presentie gepubliceerd in het blad Zorg+Welzijn. In deze reeks onderzoeken Stichting Presentie en Zorg+Welzijn samen hoe degene die hulp verleent werkelijk goed aan kan sluiten bij degene die hulp nodig heeft, vanuit het thema relationeel werken. In het eerste artikel, De ander tevoorschijn laten kruipen, geeft prof. Andries Baart een aftrap. Hierna volgen verschillende praktijkportretten, opgetekend door Anne Oude Egberink. De reeks wordt afgesloten met een kritische slotbeschouwing door Andries Baart over trouw zijn aan de 'sociaal overbodigen'.

Op de website van Zorg+Welzijn is een dossier aangemaakt waarin alle artikelen worden gebundeld.

De artikelen zijn ook hier te downloaden.

In 2016 verscheen ook een artikelenreeks in het blad Zorg+Welzijn, toen over de praktisch wijze professional. Deze reeks is gebundeld en digitaal of als magazine beschikbaar. Kijk voor meer informatie: http://www.presentie.nl/actueel/253-de-praktisch-wijze-professional-