Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Dichter bij huis - presentie in de woningbouw

In het rapport ‘Dichter bij huis – presentie in de woningbouw’ doen Anne Goossensen en Jolanda van Dijke, onderzoekers namens de Stichting Presentie, met medewerking van Heleen Heidinga, presentiewerker/buurtpastor, verslag van hun bevindingen van een studie in opdracht van een woningcorporatie in Utrecht.

In een kracht- en tevens sloopwijk werd een presentiebeoefenaar aangesteld, die buurtbewoners heeft ondersteund gedurende een periode van sloop, renovatie en nieuwbouw. Beschreven wordt op welke manier dit ‘presentiewerk in de wijk’ gestalte krijgt en wat de betekenis en meerwaarde van presentie zijn voor de woningbouw. Ineke Hoeberichts, gebiedsmanager bij Mitros, zegt over dit rapport: "Dichter bij huis, omdat we via de presentiewerker veel meer te weten zijn gekomen over de bewoners en de problemen waarmee zij worstelen en hierdoor onze aanpak hebben aangepast. Dichter bij huis ook omdat de verhalen en de ervaringen van de presentiemedewerker voor onze medewerkers in de wijk als een spiegel voor hun eigen optreden functioneren. De kracht van het rapport ligt in het zichtbaar maken hoe reflectie op je eigen handelen en praten hierover verbeteringen voor bewoners tot stand kunnen brengen. Deze reflectie is noodzakelijk om onze bewoners betrokken en professioneel te kunnen benaderen." Het rapport Dichter bij huis - presentie in de woningbouw is via onze website gratis te downloaden.