Nieuwsflits

Twee LESI-publicaties

Graag brengen we twee voor presentie relevante publicaties van het LESI onder de aandacht.

In de eerste publicatie, getiteld ‘Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement’ (Karin Runia en Anja Machielse), wordt verkend welke mogelijkheden professionals hebben om vrijwilligers in te zetten bij de hulp aan personen die structureel geïsoleerd zijn.  Een belangrijke conclusie is dat de inzet van een vrijwilliger bij deze kwetsbare mensen alleen succesvol kan zijn als de betrokken professional in staat is zowel een band op te bouwen met de sociaal geïsoleerde als met de betrokken vrijwilliger. Voor presentie een interessante studie vanwege de doelgroep (sociaal geïsoleerde mensen) en vanwege de kwesties rond de inzet van vrijwilligers naast professionals, een thema dat ook binnen presentie aan de orde is, onder andere in de presentiescholing van vrijwilligers.

De tweede publicatie ‘Goed aansluiten is vakwerk. Het versterken van mantelzorgondersteuning in Leidsche Rijn’ (Karin Runia) doet verslag van een onderzoekstraject naar een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Leidsche Rijn. In deze studie laten mantelzorgers aan de hand van hun ervaringen zien en horen waar hun ondersteuningsbehoefte naar uitgaat en wat hen daadwerkelijk helpt. De gesprekken laten zien dat mantelzorgers verschillende mensen zijn in verschillende omstandigheden en dat zij sterk en kwetsbaar tegelijk zijn. De zelfredzaamheid van mantelzorgers neemt toe als professionals de (gedifferentieerde) hulpbehoefte van individuele mantelzorgers als uitgangspunt nemen. Ook wordt duidelijk dat de aansluiting bij mantelzorgers een professioneel leerproces is.

Voor meer informatie zie de website van het LESI.