Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Stichting Presentie

Stichting Presentie is in 2004 op initiatief van prof dr Andries Baart opgericht met als doel het bevorderen, uitdragen, verder ontwikkelen en verdiepen van de presentiebenadering.
Belangrijke activiteiten om deze doelstelling te realiseren zijn het organiseren van studiebijeenkomsten, het geven van cursussen, het ondersteunen van presentiepraktijken, het bevorderen en doen van onderzoek en het verspreiden van informatie op het terrein van presentiebeoefening. Tevens is Stichting Presentie de vestigende instantie van de Bijzondere Leerstoel Presentie en Zorg, die bekleed wordt door prof dr Andries Baart.
Stichting Presentie heeft een groot netwerk van mensen die geïnteresseerd zijn in of een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de presentiebenadering. Deze website is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
Stichting Presentie werkt met een kleine vaste staf en een onbezoldigd bestuur. Daarnaast zijn verschillende netwerkleden betrokken bij werkzaamheden van de Stichting Presentie.

Wilt u meer weten over ons beleid, klik dan hier. Wilt u meer weten over onze jaarverslagen klikt dan op het gewenste jaar: 2016, 2015 of 2014. Ook onze verkorte jaarrekeningen kunt u op deze wijze raadplegen: jaarrekening 2016, jaarrekening 2015 of jaarrekening 2014.

-----

BIJZONDERE LEERSTOEL PRESENTIE EN ZORG

Met ingang van 1 januari 2014 is Stichting Presentie de vestigende instantie van de Bijzondere Leerstoel Presentie. De leerstoel wordt al jaren bekleed door prof. dr. Andries Baart. Tot 1 september 2015 was de leerstoel gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Dr. Guus Timmerman is aangesteld als wetenschappelijk medewerker van de Bijzondere Leerstoel en levert als zodanig een bijdrage aan het werkprogramma van de leerstoel.

Nu de Leerstoel ook onderdeel is van Stichting Presentie, is een belangrijke bundeling van het presentiewerk in Nederland gerealiseerd. De stichting kan zich op deze manier breed inzetten voor de ontwikkeling en verspreiding van presentie en doet dat zowel praktisch als theoretisch, zowel dicht op en met praktijken, als in een academische context. Bent u geïnteresseerd in de jaarverslagen van de Bijzondere Leerstoel, klik dan op het gewenste jaar: 2016 of 2015.

Met ingang van 15 februari 2015 is Andries Baart benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika, binnen de Optentia Research Focus Area van de Vaal Triangle Campus. Meer informatie hierover kunt u in dit Engelstalige document lezen.

- - - - -

 


Netwerk Stichting presentie

De Stichting Presentie werkt samen met gekwalificeerde netwerkleden: zij zijn actief in onze projecten, doen onderzoek, houden presentaties en verzorgen onderdelen van onderwijsprogramma's . Deze mensen zijn goed ingevoerd in de theorie en praktijk van presentie en vormen met elkaar een actieve leergemeenschap binnen de Stichting Presentie, zodat zij aangesloten zijn op de actuele ontwikkelingen. Door voortdurende uitwisseling van ervaringen wordt gezamenlijk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de presentiebenadering. Gekwalificeerde netwerkleden dragen presentie op allerlei manieren uit in het veld, al naar gelang hun ervaring en expertise. Zoals één van de netwerkleden zegt: ‘ik ben fan van de Stichting Presentie en draag dat uit op gelegen en ongelegen momenten'. Meer over de mogelijkheden tot kwalificatie voor het leernetwerk kunt u hier lezen.

Onze netwerkleden zijn:

Greet Anholts (huisarts)

Evie van den Belt (beleidsadviseur kwaliteit verpleeghuiszorg)

Chris den Besten (GZ-psychologie)

Eveline Bolt (ouderenzorg, zorg en welzijn)

Johan de Boer (maatschappelijk werk, forensische psychiatrie, verslavingsreclassering, verstandelijk gehandicapten)

Jochen Braams (maatschappelijk werk)

Monique de Bree (buurtpastoraat)

Thea Brinkman (HBO-onderwijs sociaal werk)

Mia Dickmans (HBO-onderwijs Vlaanderen, sociaal werk)

Jolanda Dijke, van (onderzoek zorgethiek)

Greetje Doedens (Wmo, verstandelijk beperkten, palliatieve zorg, NAH, ouderen)

Marian Dries (HBO-onderwijs sociaal werk)

Kitty van Elst (psychiatrie, verslavingszorg, zwerfjongeren)

Anja Faber (zorgcoach verstandelijk gehandicapten)

Marjanne Filé (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

Roel Joormann (GGZe, praktijkopleiding zorgverlening)

Lida Kaandorp (NAH-zorg)

Anja Hacquebord (maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen)

Marion Hamers (geestelijke verzorging ouderenzorg)

Heleen Heidinga (buurtpastoraat)

Gabriëlle Huijink (kwaliteitsverpleegkundige NAH)

Mirjam van Klaveren (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)

Carla Kool (ouderenzorg, vrijwilligers, beeldcoaching)

Anja Knoope (HBO-onderwijs sociaal werk)

Paul Krewinkel (zorg en welzijn, vrijwilligers)

Maria Leeflang (vrijwilligers, coaching)

Brecht Molenaar (humanistische geestelijke verzorging)

Jeannette Mulder (verpleeghuis maatschappelijk werk)

Ria Oosting (ouderenpsychiatrie)

Anne Oude Egberink (GGZ, maatschappelijke opvang)

Ger Palmboom (zorgethiek, medische ethiek)

Marieke Ploeg (zorg en welzijn)

Cissie Pollet (forensische psychiatrie)

Marianne Plomp (ouderenpsychiatrie)

Anja Putters (zorgethiek)

Misja Ramakers (sociale domein)

Liesbeth van Renssen (jeugdzorg)

Roswitha Roloff (training, intervisie, coaching Herstelondersteuning)

Minco Ruiter (forensische psychiatrie)

Karin Runia (onderzoek zorg, professionaliteit en beleid)

Margriet Salomons (gehandicaptenzorg)

Coraline Smit (verstandelijk gehandicaptenzorg)

Ruth van Swaay (buurtopbouwwerk)

Madeleine Timmermann (zorgethiek, dementie)

Anke Vergeer (herstelondersteunende zorg)

Mia Vorstermans (wijkverpleegkundige)

Désirée Vriens (beleidsadviseur kwaliteit verpleeghuiszorg)

Annemarie van de Wal (psychiatrie, woonbegeleiding)

Richarda Westervoorde (vrijwilligers, Home-Start)

Johan Wiersma (verslavingszorg)

Jan Zandijk (jeugdzorg, zorg en welzijn)