Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties
In het tijdschrift Maatwerk van februari 2013 geeft Marije van der Linde een reactie op een casus 'Over zin en zinloosheid'.
Over presentiebeoefening, zorgvrijwilligers, de mogelijkheid je in presentie te scholen en wat daarin te ontdekken valt In dit artikel schrijft Henk Meeuws aan de hand van enkele uit het leven gegrepen getuigenissen, over presentie en zorgvrijwilligers, over de noodzaak en mogelijkheid je in de presentiebenadering te oefenen, en over de ervaring en het inzicht dat je al doende te beurt kan vallen. 
  Het lijkt een wat ingewikkeld en abstract begrip, maar ‘presentie’ begint met iets waarvan iedere zorgverlener het belang zal herkennen: je verplaatsen in de ander. ‘Present zijn’ komt je echter niet zomaar aanwaaien, het vergt oefening, reflectie op eigen handelen en een andere manier van zien. ‘Radicaal aansluiten bij de ander begint met het opschonen van het eigen zien.' Geschreven door Anne Goossensen en Peter Thissen; gepubliceerd in het tijdschrift Denkbeeld, oktober 2012
Maatschappelijk werk moet terug naar de basis, dichtbij de wijk. Dit sluit aan bij oude waarden in het beroep, zoals gelijkwaardigheid en leefwereldaansluiting. Door middel van presentie kunnen we deze waarden nog beter realiseren. In dit artikel verkennen Anja Knoope en Anne Goossensen waarom het aanleren van presentie zo moeilijk is.  Gepubliceerd in het tijdschrift Maatwerk nr. 1, februari 2011
Het is vaak niet eenvoudig om te kunnen zien of dat wat een zorgverlener doet, presentiebeoefening is of niet. Waaraan is dat te herkennen, waar moet je dan naar kijken, en hoe moet je dan kijken? En als je erin slaagt om (ook subtiele vormen van) presentiebeoefening waar te nemen, hoe moet je ze dan benoemen? Na een uiteenzetting van het thema door prof. Andries Baart, zijn we tijdens deze studiemiddag met behulp van videofragmenten en casusmateriaal op zoek gegaan naar dat wat ‘presentie’ onder-scheidt van ‘geen presentie’. Daarbij hebben we ons niet beperkt tot dat wat er in het primaire proces tussen zorggever en zorgontvanger gebeurt, maar hebben we ook gekeken naar het niveau van presentieplannen, projecten en management: (waaraan) is te zien of deze daadwerkelijk zullen leiden tot een presente(re) organisatie en zorgverlening?
'Laat de ander helemaal tevoorschijn komen'. Interview met Anne Goossensen in het vakblad 'Adriaan' van de Christelijke Hogeschool Ede (2012). Goede hulp gaat over meer dan de juiste interventies en kennis. Hulpverleners doen cliënten tekort als zij zich beperken tot het zien van de ander door een bril van diagnoses en interventies. Want is de hulpverlener bereid zich bloot te stellen aan de leefwereld van die ander? Durft de maatschappelijk werker de ander tevoorschijn te laten komen? Ook binnen beperkte omstandigheden kun je meer doen dan kwaalgericht handelen. Je kunt het verschil maken door aandacht en betrokkenheid te bieden.
VERSLAG STUDIEMIDDAG 24 SEPTEMBER 2010 over nabijheid, intimiteit en grenzen   De presentiebenadering steunt op relationeel denken, relationele responsiviteit (aansluiten, afstemmen) en op 'relationship-based programming': presentiebeoefenaren zijn uit op de relatie, laten wat ze doen graag leiden door die relaties en beseffen heel goed dat relaties dubbelzinnig zijn: soms een functioneel instrument en soms een goed in zichzelf. Het is in de relatie dat de ander zich kan laten zien, tevoorschijn kan komen met wat hem bezighoudt; in de relatie kun je de ander van dichtbij leren kennen in zijn talenten, verlangens, beschadigingen, etc. Mede daardoor raakt zulke relatievorming gemakkelijk aan het intieme domein van de ander: daar gaat het eerder om het zachte merg dan om het harde been, dat is de plek waar waarden en beschadiging, verlangen en verwondbaarheid dicht bij elkaar liggen, het is de plek waar de beslotenheid beschermt wat breekbaar is. Nabijheid in zijn vele…
Patiëntgerichtheid 2.0 kost geen extra tijd (Zorgmarkt, september 2011) door Anne Goossensen Marktwerking en verzakelijking van de zorg bevorderen dat patiënten als ziektegevallen in categorieën ingedeeld worden. Tegenover deze afstandelijkheid in de zorg staat de op menslievendheid en toewijding gebaseerde presentiebenadering. Deze theorie wordt al langer uitgedragen door de Stichting Presentie, maar belichaamt sinds kort ook een leerstoel aan de universiteit van Tilburg. ‘Presentie werd tot nog toe gemist in de nadruk die de zorg legt op evidence based medicine,’ zegt bijzonder hoogleraar Presentie en GGZ Anne Goossensen.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>
Pagina 4 van 9