Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties

Heijst, Annelies van, Waar de presentietheorie allemaal goed voor is.

Published in publicaties

Baart, Andries, Inleiding: Een beknopte schets van de presentietheorie.

Published in Eigen publicaties

Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg (Kwaliteit in Zorg 2011, nr. 6), door Anne Goossensen en Andries Baart

Vanuit de zorgethiek zijn concepten als menslievendheid, presentie en zorgzame zorg in opmars. Zij beogen een gevoeliger kijken naar de patiënt en een betere aansluiting bij diens ervaringen, vooral ook breder dan de ziekte. In kwaliteitstermen is dit te duiden als een doorontwikkeling vanuit het kwaliteitsdomein patiëntgerichtheid naar ‘kwaliteit van zorg 2.0’. Dat staat dan voor professionals die zorg bieden die naast ziektegerichtheid, ook mensgerichtheid, uitvoeringsgerichtheid en houdingsgerichtheid kent. Wat dat betekent voor zorgkwaliteit en innovatietrajecten wordt in deze bijdrage toegelicht. 

Published in Eigen publicaties