Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Stoppels-Verpletterend Gewoon

Stoppels, Sake (2002), "'Verpletterend gewoon' ??n uitzonderlijk"; Praktische Theologie, jaargang 29, 2002.
Een uitvoerige en integrale bespreking van Een theorie van de presentie, met puntsgewijs vier kanttekeningen.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Boekbespreking Bootsma 'Is het te doen?'

Karin Runia en Kitty van Elst gaan in dit artikel in op het boek van Johan Bootsma Is het te doen? Over ethiek en methodiek van de presentiebeoefenaar in het boek Een theorie van de presentie van A. Baart (Chr. Hogeschool Windesheim, serie teksten School of Social Work, 2008, nr. 6).
Zij geven een kritische beschouwing op de eveneens kritische kijk van Bootsma op de leerbaarheid van presentie. Daar waar Bootsma grote vraagtekens plaatst zien Runia en van Elst juist volop kansen voor het HBO-onderwijs om presentie een plek te geven in het curriculum.

Published in Eigen publicaties