Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties

Zin in Zorg , jaargang 7 - maart 2005 - nummer 1
Artikelen naar aanleiding van de lezingen betreffende zorgethiek en management anno 2005 zoals, uitgegeven na de conferentie "Minder hard - meer hart!", maart 2005. Reliëf brengt te zijner tijd het integrale verslag van de conferentie uit in de vorm van een boekje; dit is dus een smaakmakertje voor wie er niet bij was en een goede herinnering voor anderen.
N.B. De teksten van de inleidingen tijdens de conferentie zijn in 2006 gebundeld in een boekje onder de titel Minder hard - meer hart. Prijs: 10,- euro. Voor informatie en bestelling: www.relief.nl

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Ueber Die Praesentische Herangehensweise

Andries Baart,??ber die pr??sentische Herangehensweise. Een Duitse uiteenzetting over de presentiebenadering in het licht van ecclesiologische vragen: tekst van een voordracht in Mainz (2003).

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Presence Approach Introduction

Andries Baart,The Presence approach, an Introductory Sketch of a Practice.

Een Engelse "Introductie in de presentietheorie"

Published in Eigen publicaties

Baart, Andries, Ongemakkelijk - zoals het hoort. In gesprek met kritische bemerkingen.

Published in Eigen publicaties