Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties

Het meinummer 2007 van het tijdschrift Change, uitgebracht door het Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, is voor een belangrijk deel gewijd aan Presentie. Op de cover wordt Presentie op een Magritte-achtige wijze verbeeld en verderop is een uitgebreid interview met Andries Baart opgenomen. Ook in de andere bijdragen gaat het over perspectieven op professionals en hun rol in het klantproces. Aandacht hebben, er z

Published in publicaties

Vlaeminck, Hilde, Presentie: Een pakket pezige proza en paarse po¨zie voor gevorderden.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Boekbespreking Bootsma 'Is het te doen?'

Karin Runia en Kitty van Elst gaan in dit artikel in op het boek van Johan Bootsma Is het te doen? Over ethiek en methodiek van de presentiebeoefenaar in het boek Een theorie van de presentie van A. Baart (Chr. Hogeschool Windesheim, serie teksten School of Social Work, 2008, nr. 6).
Zij geven een kritische beschouwing op de eveneens kritische kijk van Bootsma op de leerbaarheid van presentie. Daar waar Bootsma grote vraagtekens plaatst zien Runia en van Elst juist volop kansen voor het HBO-onderwijs om presentie een plek te geven in het curriculum.

Published in Eigen publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Presentie en Onderwijs

Handreikingen voor introductie en innovatie,door de werkgroep 'Presentie en Onderwijs', onder redactie van Jean Pierre Wilken.

De werkgroep 'Presentie en onderwijs' heeft in het najaar van 2006 onder redactie van Jean Pierre Wilken haar resultaten gebundeld in de publicatie 'De presentiebenadering in het onderwijs - handreikingen voor introductie en innovatie'. De eerste versie van deze bundel werd op het Presentiecongres van september

Published in Eigen publicaties