Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Eigen Publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

De terugkeer van de caritas

De terugkeer van de caritas - Kerken steeds actiever op straat en in de wijk, door Wilma Vorselman.
‘Zorg + Welzijn Magazine’, 2 augustus 2006, jaargang 12, pagina 16 – 19.  

De auteur beschrijft in een hoog tempo een aantal initiatieven van kerkelijke organisaties (hier: De Protestantse Diaconie te Amsterdam en De Stichting Kruispunt te Arnhem) die de leefbaarheid in stad en buurt verbeteren, naar uitgangspunt(en) van de presentietheorie van A. Baart  De enkele (straat)pastor die in dit artikel aan het woord komt hecht echter meer, qua taal en betrokkenheid, aan een ‘leefwereld-gerichtheid’.  

“…Ik noemde mijn werk in het verleden wel eens het lulligheidspastoraat (..) Want wat doe ik? Beetje kletsen, koffie leuten, spelletjes doen, je gaat met ze mee naar het gemeentehuis, de gevangenis of de afkickkliniek. (..)De ene keer ben je vader of moeder, de andere keer een goede vriend. Je hoort echter van hen wat je aanwezigheid en je mensgerichte aanpak voor hen betekent en dat is veel….”

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:38

RKDiaconie

"Je naaste als jezelf" is de ondertitel van deze website. Oude en juist hedendaagse woorden, ze blijven van toepassing in onze samenleving. Want al doende komen steeds weer mensen in de knel, vallen tussen wal en schip, blijven uitgesloten, zien hun waardigheid bedreigd. Steeds weer zijn er mensen die dat niet laten gebeuren, die actie ondernemen en de gelijkwaardigheid zoeken. Deze website is bedoeld om het diaconale werk dat gebeurt met, door en voor mensen in nood en in de marge, te helpen versterken.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Stoppels-Verpletterend Gewoon

Stoppels, Sake (2002), "'Verpletterend gewoon' ??n uitzonderlijk"; Praktische Theologie, jaargang 29, 2002.
Een uitvoerige en integrale bespreking van Een theorie van de presentie, met puntsgewijs vier kanttekeningen.

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Spekvd-Presentie Gelezen

Spek, Jannet van der (2002), "De presentie gelezen"; Vliegers, Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission in Nederland en Belgie, nr. 40, oktober 2002, blz. 5-7.
Bespreking van Een theorie van de presentie vanuit de praktijk van het buurtpastoraat: "Wat mij betreft verplichte kost voor alle werkers en het zou heerlijk zijn als besturen het ook lazen."

Published in publicaties
woensdag, 13 april 2011 12:37

Spekvd-Bijna Binnen Handbereik

Spek, Jannet van der (2003), "Bijna binnen handbereik"; Vliegers, Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission in Nederland en Belgie, nr. 46, december 2003, blz. 17-19.
Een recensie van Present, Theologische reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores; onder redactie van Andries Baart en Frans Vosman.

Published in publicaties

Schilling, Timothy, The presence approach in New York: two intriguing examples.

Published in Eigen publicaties