Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Verslag studieochtend 17 april 2015

Op 17 april 2015  werd de halfjaarlijke studie-ochtend gehouden met als titel ‘Professionele alledaagsheid’ - Over nieuwe professionaliteit in zorg en welzijn. Het verslag kunt u hier downloaden.

Sinds enkele maanden is er in de wijk een buurtteam actief. De professionals hebben al snel een agenda vol afspraken, maar proberen ook hun ogen en oren open te houden voor wat er in de wijk gebeurt. Daar treffen ze vooral de actieve, zelfredzame burgers. Een van hen meldt op een dag dat hij zich zorgen maakt over zijn buurman. De buurman komt amper buiten, de troep stapelt zich op rond zijn huis en de man weert elk contact. Het buurtteam vraagt zich af wat te doen. De agenda vult zich gemakkelijk met mensen die wel een vraag hebben en de werkdruk is best hoog. In de keukentafelgesprekken moeten ze in één keer helder krijgen wat de benodigde hulp is. Maar wat als de man zelf niks wil? Wie is hij eigenlijk? En wat zouden ze moeten doen? Zomaar langsfietsen en aanbellen? Maar wat als hij niet open doet, of niks van hen moet weten? Mogen ze wel zomaar aankloppen als er geen hulpvraag is? En wie zou het aandurven? Hoe doe je zoiets eigenlijk?

Binnen het sociale domein is er veel in beweging. Het Rijk heeft veel taken aan de gemeenten overgedragen. Vanuit een lokale situatie zouden professionals betere zorg en ondersteuning aan burgers kunnen bieden. Er kwam een massieve opmars van ‘de nieuwe sociale professional’; wijk- en buurtteams poppen in het hele land op. Elke week zijn er minstens twee conferenties over de WMO, Nieuw Welzijn of de nieuwe generalistische professional. De inzet van die nieuwe manier van werken is ook veelbelovend: professionals komen bij de mensen thuis en zijn bereikbaar. Aanschuiven aan de keukentafel is hét symbool van de nieuwe werkwijze. Ze gaan de wijken in, verdiepen zich in de leefwereld van cliënten, en hebben meer professionele vrijheid. De hulp wordt ‘alledaagser’ en komt dichterbij.

Het lijkt eenvoudig en voor de hand liggend. Maar in praktijk is zo’n leefwereldgerichte professionaliteit dat allerminst. De presentiebenadering ontwikkelt al zo’n 15 jaar deze specifieke manier van nabije, afgestemde en relationele zorg in de leefwereld. Het nieuwe WMO-beleid is daarmee koren op de molen van de presentiebenadering. Tegelijk maakt 15 jaar presentiepraktijk ook duidelijk dat je zo’n professionaliteit niet met een handomdraai voor elkaar hebt. Tijdens deze studieochtend delen we graag de kennis van en ervaringen met 15 jaar ‘professionele alledaagsheid’, toegepast op de nieuwe ontwikkelingen in het welzijnsbeleid.

Drie thema’s passeren de revue. We onderzoeken wat het betekent om ‘professioneel alledaags’ te zijn. Begrippen als aanklampbaarheid, leefwereld en inschrijfbaarheid komen aan bod. Daarnaast gaan we in discussie over de vraag hoe zo’n nieuwe sociale professionaliteit ‘langs de kassa komt’. Of anders gezegd: hoe we de kwaliteit van ‘leefwereldgerichte’ zorg en steun kunnen vaststellen en verantwoorden. En tot slot staan we stil bij de politiek-ethische vraag naar de nieuwe professional. Welk politiek discours ondersteunt werkelijk het nabij burgers komen en waar loopt het spaak?

 

Additional Info

  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden: