Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Werken vanuit de presentietheorie (Sociaal Bestek)

Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga, Andries Baart

Kwaliteit 2.0: over presentie, opgaven en logica's (Sociaal Bestek 2012), door Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga en Andries Baart.

Werken vanuit de presentietheorie maakt professionals gevoeliger voor de aansluiting op de leefwereld van kwetsbare cliënten en voegt daarmee nieuwe criteria toe aan bestaande debatten over professionaliteit en kwaliteit. 

Additional Info