Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten

Stichting Presentie voert projecten met een uiteenlopend karakter uit in allerlei instellingen en organisaties op het gebied van zorg en welzijn. De insteek kan heel verschillend zijn: soms gaat het om een project waarbij een organisatie zich op alle niveaus tegelijk wil ontwikkelen, soms kiest men ervoor om te leren ‘van onderaf’, dus vanuit het primair proces. Ook omvang en duur van de projecten lopen sterk uiteen. We geven hieronder een aantal voorbeelden.

 • 2015 - 2018 – onderzoek – Esdégé-Reigersdaal - Goede zorg voor mensen die zich niet zomaar laten ‘verstaan’ – Andries Baart, Judith Leest
  Andries Baart en Judith Leest doen, samen met onderzoekers ter plaatse, een langlopend onderzoek bij Esdégé Reigersdaal naar goede zorg voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking en zeer moeilijk verstaanbaar gedrag. Ze zijn op zoek naar de ingrediënten wat in deze complexe situaties zorg tot goede zorg maakt: wat het aandeel is van professionals en hoe het idee van wat goed is tot stand komt. Eén van de onderzoekers zal op dit onderzoek promoveren.
 • 2016 – 2018 – Onderzoek – Utrecht - Aansluiten bij de leefwereld van kwetsbare mensen in kwetsbare buurten: op zoek naar de nieuwe sociale professional, Judith Leest, Eveline Bolt, Marije van der Linde
  Samen met een welzijnsorganisatie in Utrecht en het Buurtpastoraat Utrecht werken we al gedurende enkele jaren aan het bevorderen van leefwereldgericht werken in achterstandsbuurten. Vanaf 2016 hebben we daar ook een onderzoek aan verbonden, dat moet helpen om meer zicht te krijgen op de rol en positie van de ‘nieuwe sociale professional’. Over dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door Eveline Bolt, onderzoekster namens Stichting Presentie, Judith Leest en anderen, wordt in 2018 gepubliceerd onder de titel Verstandig duikelen – sociale professionaliteit als beweeglijkheid vanuit positie.
 • 2016 – onderzoek - Meanderend afstemmende huisartsenGuus Timmerman, Andries Baart
  In 2015 en 2016 deden Guus Timmerman en Andries Baart onderzoek naar de huisartsaan het ziek- en sterfbed van de eigen patiënt. Nauwgezette uitvraag en analyse van enkele exemplarische cases hebben een diep inzicht gegeven in de complexe afwegingen die huisartsen in dergelijke situaties maken. Er rijst een beeld op van de meanderende huisarts, die uitgesproken relationeel te werk gaat en voortdurend afstemming zoekt op de patiënt in diens netwerk en leefwereld. In ‘Ongeregeld goed’ (2016) doen zij verslag van dit onderzoek. Het gehele rapport is beschikbaar en ook is er een (uitgebreide) samenvatting.(www.presentie.nl/images/stories/Timmerman_Baart_2016_Ongeregeld_goed_-_samenvatting_def.pdf)
 • 2016 – onderzoek – Gevangenenzorg - Iemand zien zitten: een relationeel aanbod aan gedetineerden Karin Runia, Jan den Bakker
  In opdracht van Gevangenenzorg Nederland, deden we onderzoek naar de betekenis van het bezoek aan gevangenen en hun familie door vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland. Karin Runia, onderzoekster namens Stichting Presentie, en Jan den Bakker deden het onderzoek samen met vrijwilligers, gevangenen en hun familieleden en de professionals van Gevangenenzorg Nederland. Het onderzoek geeft een top drie van waarden van dit bezoekwerk. Het geeft gevangenen moed, bevestigt hun menselijke waardigheid en biedt steun bij het vinden van een nieuwe levensweg. Het onderzoek concludeert verder dat het bezoekaanbod een bijdrage levert aan een humane strafuitvoering. Kortom, de informele zorg heeft zowel persoonlijke als publieke impact. In het onderzoek zijn ook diverse bijdragen van gevangenen opgenomen. Ze zijn soms ontroerend en veelzeggend over de grote betekenis van wat de vrijwilligers doen. Het onderzoeksrapport is beschikbaar voor belangstellenden. (www.presentie.nl/publicaties/item/540-onderzoeksrapport_gevangenenzorg_nederland)

ARCHIEF

Lees meer...