Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Projecten

INLEIDING

Met het uitvoeren van projecten beoogt de Stichting Presentie een bijdrage te leveren aan daadwerkelijk betere, presentere zorg.

Presentieprojecten die de voorkeur genieten van de Stichting Presentie hebben als kenmerk dat er niet alleen iets wordt ‘ingevoerd’, maar dat zorgvuldig wordt gekeken naar de specifieke toepasbaarheid van presentie in díe setting, in relatie tot de specifieke vraagstukken en toegesneden op de cultuur en het type werkers ter plaatse. De Stichting Presentie is geïnteresseerd in dat uitprobeerproces en wil de ervaringen in de diverse projecten op hun betekenis kunnen wegen en doorvertalen naar andere praktijken. Ervaring leert dat dit een specifieke manier van het op gang brengen en inrichten van presentieprojecten vraagt.

Wilt u in uw organisatie presentie introduceren, of wilt u het presentiegehalte verhogen? Bent u geïnteresseerd in wat de Stichting Presentie voor u kan betekenen? Graag gaan wij met u in gesprek om uw vragen en de wederzijdse mogelijkheden te verkennen.

KENMERKEN

Om een beeld te geven van de aard van een presentieproject schetsen wij allereerst een aantal typische kenmerken van onze projecten:

  • De traagheid: presentie leer je niet zomaar even aan met een cursusje, maar vereist een langerdurend veranderingsproces bij werkers én bij management en dus geduld, maar ook letterlijk tijd.
  • Het omgaan met onzekerheid: er wordt niet vooraf een kant-en-klare uitvoeringsmethodiek aangereikt die uitgerold gaat worden, maar het is de bedoeling dat werkers en organisatie ruimte leren nemen om vanuit hun eigen praktijken te gaan zien wat gedaan kan worden en hoe dat dan moet. Uit ervaring weten we dat dat dikwijls gepaard gaat met een paradox: je neemt pas die tijd als je presentie begrijpt en de moeite waard vindt, maar je begrijpt pas presentie en je waardeert haar pas als je de tijd neemt je erin te verdiepen.
  • Wederkerigheid: presentie wordt niet als kant-en-klaar-product aangeboden, maar krijgt al lerend in en met de projectorganisatie vorm. Elk project levert nieuwe inzichten op. De (leer)opbrengsten van het ene project worden benut ten behoeve van andere praktijken en zo draagt elk project bij aan de verdere ontwikkeling van presentie. Onze interesse reikt dan ook altijd verder dan alleen de resultaten voor deze ene opdrachtgever.
  • Aansluiting: om presentie goed op zijn plek te kunnen brengen hebben de presentiebegeleiders ruimte nodig om de aansluiting met de desbetreffende praktijk tot stand te brengen. Het vinden van goede ingangen is essentieel om een project kansrijk te laten zijn. Zij gaan op zoek naar andere wezenskenmerken dan doorgaans uit jaarverslagen en beleidsnotities naar voren komen. Zo zal er gezocht worden naar krachtige, gemotiveerde of misschien wel verborgen dragers in de organisatie zelf. Dat zoeken kost tijd en vergt een ander voorbereidingsproces dan men doorgaans gewend is.

Op onze projecten zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Presentie van toepassing