Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

publicaties
Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg Door Frans Vosman en Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Den Haag, 2008, isbn 978-905931-306-4. Dit is de uitgebreide tekst van de dubbeloratie die prof. dr. Andries Baart, bijzonder hoogleraar Presentie en zorg en prof. dr. Frans Vosman, hoogleraar Christelijke ethiek en spiritualiteit gehouden hebben aan de Universiteit van Tilburg op 24 oktober 2008. Het boek is uitverkocht en daarom nu als PDF te downloaden.
Het meinummer 2007 van het tijdschrift Change, uitgebracht door het Sioo, Interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde, is voor een belangrijk deel gewijd aan Presentie. Op de cover wordt Presentie op een Magritte-achtige wijze verbeeld en verderop is een uitgebreid interview met Andries Baart opgenomen. Ook in de andere bijdragen gaat het over perspectieven op professionals en hun rol in het klantproces. Aandacht hebben, er z??jn, het nauwkeurig en radicaal laten aansluiten van het professionele handelen bij de klant, cli?
Minder hard - meer hart! Zorgethiek en management: een werkzame combinatie, door Annelies van Heijst, Thijs Tromp (red.) en Andries Baart, Uitgave Reliëf.
De Vlaamse Pastorale Nieuwsbrief van Caritas nummer 134, voorjaar 2007, is geheel gewijd aan presentie. Deze Nieuwsbrief is aan te vragen door
In mei 2004 kwam de 3e, vermeerderde druk uit van Andries Baart, Een theorie van de presentie. De 'vermeerdering' bestaat vooral uit het toevoegen aan de bibliografie van een tiental pagina's waarin - uitgesplitst in enkele rubrieken - de publicaties vermeld worden die in aansluiting bij Een theorie van de presentie sinds 2001 zijn verschenen: introducties, besprekingen, verwerkingen, discussies, uitbreidingen, themanummers, scripties etc. Wie de 1e of 2e druk bezit kan deze pagina's (894 - 902) in de juiste opmaak en grootte aan het boek toevoegen door de file ?
Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Auteur: Annelies van Heijst; uitgeverij Klement, Kampen, 2005, ISBN 90 77070 39 7. Tegen de heersende visie in, dat zorgen niets meer zou zijn dan marktgericht, zakelijk en functioneel verrichtingen en interventies plegen stelt Annelies van Heijst: zorgen is een medemenselijke betrekking.
Wat rest een naaste als een dementerende zichzelf verliest. door Madeleine Timmermans, verschenen in TGE, Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, jaargang 15, nr. 2, 2005. Als moraaltheologe behandelt Madeleine de vraag of het mogelijk is als naaste van een dementerende dusdanig om te gaan met dementie dat er in alle verlies en kwetsbaarheid toch iets oplicht dat als goed ervaren wordt.
Aandacht. Etudes in presentie van Andries Baart; Uitgeverij Lemma, Utrecht, 2005, 2e druk; ISBN nummer 90 5931 353 4. Een essay over aandacht, en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. Want: Aandacht biedt de kiem van een relatie, en daaruit zal een mens opstaan.
In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven in een verkleurende samenleving. Auteur: Anne-Mei The; uitgeverij Thoeris, Amsterdam, 2005; ISBN nummer 90 808 113 7 8. Een indringend verhaal over dementerende ouderen in een verkleurende samenleving.
Narratieve begeleidingskunde van Marianne en Han Banning; uitgeverij Nelissen, Soest, 2005, ISBN-nummer 90 244 17 112. De professionele begeleider helpt de verteller zijn verhaal open te breken, met de bedoeling dat deze een vitalere, bredere en eventueel andere kijk op zichzelf en zijn werkelijkheid krijgt.
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>
Pagina 8 van 20