Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

publicaties
Verslag van de tweede studiemiddag van het presentie-netwerk op 11 maart 2005; over "Afstand", over de verbinding van presentie met het HBO-onderwijs en over "narratieve begeleidingskunde".
Verslag van de eerste studiemiddag van het presentie-netwerk op 17 september 2004, "De illusie van moderne professionaliteit".
Nuy, Marius (2004), "Wat van waarde is blijkt weerloos. Een recensie en een verbinding naar actuele ontwikkelingen"; Markant jrg. 2004 nr. 1. Bespreking van een onderzoek door Doortje Kal en Jet Vesseur naar de toegankelijkheid van het Amsterdamse welzijnswerk voor mensen met een verstandelijke handicap. Een onderzoek in de context van enerzijds het vermaatschappelijkingsproces en anderzijds het kwartiermakersprogramma.
Nuy, Marius & Frans Brinkman (2004), "De oase in een mensenleven. Een vertoog over vriendschap"; Sociale Interventie, jrg 13, nr 2-2004. Centraal in het vertoog staat de opvatting dat in de donkere wereld van sociale overbodigheid alleen een hulpverleningsrelatie welke gebaseerd is op vriendschap, de ervaring van isolement kan doorbreken.
Nuy, Marius & Frans Brinkman (2004), "Aandacht als onvanzelfsprekend goed. Een kort vertoog."; Markant, jrg. 2004, nr. 2. Aandacht is, naast overtuiging en ijver, ook inzicht. Inzicht dat het leven van een professional zeer nabij is aan het leven van een cli?
Laan, Geert van der (2003), "Presentie als ingebedde interventie"; Sociale Interventie, jrg 12, nr. 2-2003. De presentie benaderd vanuit een bedrijfskundige en een technische invalshoek. Waarbij het van belang is te bedenken dat 'bedrijfskundig' heel iets anders is dan wat snelle managers aanprijzen als 'bedrijfsmatig'.
Laan, Geert van der (2004), "Incontext: Simulatie van duurzaamheid"; in: Jorna,R., J. van Engelen & H. Hadders (red), Duurzame innovatie. Organisaties en de dynamiek van kenniscreatie, Assen, Van Gorcum. De context gerichte benadering als bouwsteen voor duurzaamheid.
Laan, Geert van der (2000), "Hulpverlening in de marge. Enige werkzame bestanddelen van methodisch handelen"; Sociale Interventie, jrg. 9, nr.1-2000. Zolang er professionele hulpverlening bestaat, is er slechts een zeer gedeeltelijke overlap te constateren tussen 'de methodiek van het boekje' en het feitelijke methodische handelen. Vaak zijn het allerlei onzichtbare en moeilijk te objectiveren variabelen, die maken dat een bepaald project of een specifieke methodologie het beoogde effect bereikt.
Baart, Andries, Inleiding: Een beknopte schets van de presentietheorie.
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>
Pagina 18 van 20