Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

publicaties
Het complete themanummer, uitgegeven na de conferentie "Een theorie van de presentie doordacht", sept. 2003. De eerste bijdragen in dit themanummer stammen van de conferentie. Annelies van Heijst opent met een beschouwing waarin de gebruiksmogelijkheden van de presentietheorie worden verkend. Vervolgens plaatsen de Vlaamse sociologen Dirk Geldof en Kristel Driessens enkele vraagtekens achter de presentietheorie. Dan een prikkelende column van drs. Vlaeminck. Filosoof Hein Manschot onderzoekt het mensbeeld dat met de presentietheorie gegeven is. Aansluitend volgen drie toepassingsgerichte bijdragen: socioloog Lies Schilder belicht specifieke elementen van de presentiebenadering vanuit de theorie van het maatschappelijk werk; theoloog Tim Schilling doet verslag van een casestudy in New York en twee onderzoeksters van het Verwey-Jonker Instituut, Marjone Steketee en Meta Flikweert, vergelijken de presentietheorie met de methode van Families First. In de drie slotbijdragen wordt op enkele zaken nader ingegaan: bedrijfskundige Geert van der Laan weerlegt populaire bedenkingen; vervolgens gaat Andries Baart in…
Schilder, Lies (2003), "Presentie in het maatschappelijk werk: wenkend perspectief of terug naar af?"; Sociale Interventie, jrg. 12, nr. 2-2003. De presentiebenadering biedt een wenkend perspectief, maar een maatschappelijk werker die alleen nog present wil zijn verliest de eigen professionele identiteit en is terug bij af.
Zin in Zorg , jaargang 7 - maart 2005 - nummer 1 Artikelen naar aanleiding van de lezingen betreffende zorgethiek en management anno 2005 zoals, uitgegeven na de conferentie "Minder hard - meer hart!", maart 2005. Reliëf brengt te zijner tijd het integrale verslag van de conferentie uit in de vorm van een boekje; dit is dus een smaakmakertje voor wie er niet bij was en een goede herinnering voor anderen. N.B. De teksten van de inleidingen tijdens de conferentie zijn in 2006 gebundeld in een boekje onder de titel Minder hard - meer hart. Prijs: 10,- euro. Voor informatie en bestelling: www.relief.nl
Verslag van de studiemiddag presentie op 28 maart 2008 over Relaties
Baart, Andries (2004), "Introductie in de presentietheorie", Stichting Actioma Den Bosch; Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Een korte inleiding op het boek Een theorie van de presentie, dat geschreven is op basis van langdurig onderzoek naar de praktijk van pastores in achterstandsbuurten.
Andries Baart,The Presence approach, an Introductory Sketch of a Practice. Een Engelse "Introductie in de presentietheorie"
Dit is een weergave van de inleiding die verzorgd werd door prof. dr. Andries Baart ter gelegenheid van het Kwaliteitsdebat op 23 april 2010, gehouden aan de Universiteit van Tilburg. Mettertijd zal van deze tekst een verbeterde, uitgebreide en geannoteerde versie in druk verschijnen.
Algemene voorwaarden voor presentiescholingen en studiebijeenkomsten, inclusief klachtenprocedure.
Verslag van de derde studiemiddag van het presentie-netwerk op 30 september 2005, "Nabijheid en afstand".
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>
Pagina 17 van 20