Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Displaying items by tag: kwaliteitsbeleid
woensdag, 13 april 2011 12:37

Wat nog niet telt als goede zorg

Dit is een weergave van de inleiding die verzorgd werd door prof. dr. Andries Baart ter gelegenheid van het Kwaliteitsdebat op 23 april 2010, gehouden aan de Universiteit van Tilburg.
Mettertijd zal van deze tekst een verbeterde, uitgebreide en geannoteerde versie in druk verschijnen.

Published in Eigen publicaties

Kwaliteit van zorg 2.0: menslievende, presente en zorgzame zorg (Kwaliteit in Zorg 2011, nr. 6), door Anne Goossensen en Andries Baart

Vanuit de zorgethiek zijn concepten als menslievendheid, presentie en zorgzame zorg in opmars. Zij beogen een gevoeliger kijken naar de patiënt en een betere aansluiting bij diens ervaringen, vooral ook breder dan de ziekte. In kwaliteitstermen is dit te duiden als een doorontwikkeling vanuit het kwaliteitsdomein patiëntgerichtheid naar ‘kwaliteit van zorg 2.0’. Dat staat dan voor professionals die zorg bieden die naast ziektegerichtheid, ook mensgerichtheid, uitvoeringsgerichtheid en houdingsgerichtheid kent. Wat dat betekent voor zorgkwaliteit en innovatietrajecten wordt in deze bijdrage toegelicht. 

Published in Eigen publicaties

Kwaliteit 2.0: over presentie, opgaven en logica's (Sociaal Bestek 2012), door Anne Goossensen, Jolanda van Dijke, Heleen Heidinga en Andries Baart.

Werken vanuit de presentietheorie maakt professionals gevoeliger voor de aansluiting op de leefwereld van kwetsbare cliënten en voegt daarmee nieuwe criteria toe aan bestaande debatten over professionaliteit en kwaliteit. 

Published in Eigen publicaties