Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

De presentiebenadering

Most, Miebet van der

De presentiebenadering - Pleidooi voor aandacht en vertrouwen in de zorg, door Miebet van der Most (met een Intermezzo van Marian Weststrate).‘TvZ’ – Tijdschrift voor verpleegkundigen, jaargang 116, nr. 11/12, nov./ dec. 2006, pagina 24 – 27.  

Naar aanleiding van het congres: “Presentie; daar draait het allemaal om!” (Amersfoort, sept. 2007) schetst M. Weststrate (zie: Intermezzo) de ‘sfeer’ van een tweetal gevolgde workshops en doet verslag van een mooie (presentie-achtige) casus uit eigen praktijk. Miebet van der Most gaat, zonder te vervallen in het aanhalen van citaten uit TP, in op de verpleegkundige relevantie van presentie, op enkele thema’s en blikt vooruit, want zeer geïnteresseerd in de dan nog ‘op-stapel-staande’ uitgave A. Baart / M. Grypdonck.

(‘Verpleegkunde en presentie’, 2008). Met enige terugwerkende kracht daarom dit citaat:  

(…Verpleging (…) vraagt (…) handelend optreden, interventies verrichten. Het lijkt wel of handelen bijna tegenstrijdig is aan presentie. Klopt dat? Neen, zegt Baart, ‘dat is niet tegenstrijdig. Je moet alleen oppassen voor het risico dat het handelen zichzelf gaat dragen. Zorg vraagt persoonlijke aandacht en die kan niet in richtlijnen worden opgesloten noch daardoor worden vervangen’….) 

Additional Info

  • Auteur: Most, Miebet van der
  • Soort: Artikel
  • Sleutelwoorden:
  • Titel: De presentiebenadering