Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Leergang Kwaliteit en Verantwoording 2019

Stichting Presentie verzorgt in het najaar van 2019 de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
Vanuit het perpectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder Leergang Kwaliteit en Verantwoording.

Realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit
In 2018 verscheen het boek ‘De ontdekking van kwaliteit’, geschreven door Andries Baart in samenwerking met Jan den Bakker. Het boek heeft veel aandacht gekregen en zowel haar inhoudelijke strekking als haar praktische uitwerking in een ZorgEthisch kwaliteitsModel zijn voor veel organisaties in zorg, welzijn en onderwijs aanleiding om anders over kwaliteit na te denken. Daarbij komt dat kwaliteit een zeer actueel thema is waarbij kwaliteitskaders en toezichthouders ook steeds meer ruime bieden voor een meer bij de praktijk passende vorm van verantwoording (zie bijvoorbeeld RVS, Blijk van vertrouwen, Anders verantwoorden voor goede zorg, 2019).

De afgelopen jaren is door Stichting Presentie volop geëxperimenteerd. Die ervaringen zijn het uitgangspunt voor de leergang. De leergang stimuleert de deelnemers volop zelf te experimenteren met het anders realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit in de eigen organisatie.

De deelnemers maken allereerst kennis met de pijlers onder deze manier van denken over kwaliteit en goede zorg. Aan de basis staat de gedachte dat alle zorg, hulp, ondersteuning en onderwijs relationeel werken is. We zetten de consequenties daarvan tegenover bestaande en gebruikelijke manieren van denken over kwaliteit. Vervolgens oefenen we met diverse vormen van een kwaliteitsberaad over uitvoeringskwesties en organisatiekwesties.

Voor wie?
De leergang staat open voor iedereen die betrokken is bij kwaliteit en verantwoording in en tussen organisaties. Zoals bijvoorbeeld kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, toezichthouders, inkopers, leidinggevenden en uitvoerende professionals. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers: vanuit verschillende sectoren (zorg, welzijn, onderwijs) en met verschillende rollen (advies, verkoop, projectleiding, uitvoering, leidinggeven, toezicht, inkoop).

Praktische informatie
Meer info volgt nog

Locatie
Hotel Bergse Bossen, Traay 299, Driebergen.

Prijs
De cursuskosten bedragen € 2.390,- per deelnemer.

Aanmelding en toelating
Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier per mail te sturen naar Jan den Bakker, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Uw inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en de aanmelding is definitief na het voldoen van het cursusgeld.

Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag.

De leergang vindt doorgang als er ten minste 12 deelnemers zijn. We raden aan om met twee of meer mensen uit één organisatie deel te nemen. Dat versterkt het leerproces.