Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt scholen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

  1. U doorloopt de Introductiecursus Presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

  2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

  3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de scholing tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentiescholingen aan uw vrijwilligers geven.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1895,-.

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje "introductiecursus".