Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

cursussen

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen aan:


 

Zesdaagse cursus introductie in de presentietheorie

Minimaal 2 maal per jaar wordt een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie aangeboden. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

De cursus beoogt dat deelnemers

 • de theorie van de presentie begrijpen
 • met behulp van de theorie hun eigen praktijk en die van anderen kunnen begrijpen en bereflecteren vanuit het gezichtspunt van presentie.

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau en staat open voor werkers in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met 1 à 2 dagdelen voorbereiding (literatuurstudie) per cursusdag. De tijdsinvestering is afhankelijk van de snelheid waarmee de cursist in staat is het gelezene op te nemen.

Over de inhoud van deze cursus kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De cursus beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • De eerstvolgende cursus start in het voorjaar van 2020. De data zijn: de vrijdagen 24 januari, 7 februari, 28 februari, 13 maart, 3 april en 17 april.
 • Prijs: € 1.595,- (incl. handouts, excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart, Praktijkboek presentie. Bussum 2019. Uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95)
 • Cursuslocatie: Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier voorjaar 2020.

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 36 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 36 puntenalt
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers): 36 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 58 punten

 

Vervolgcursus presentie

De Vervolgcursus presentie is bedoeld voor mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons op ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Met de vervolgcursus wordt beoogd dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursus is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van  literatuur; ook vormen huiswerkopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 • Data in 2020: de donderdagen 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni
 • Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
 • Locatie: De Pionier te Utrecht
 • Prijs: € 745,- (incl. handouts en aanvullende artikelen; excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart 2019, Praktijkboek presentie. Bussum, uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95)

Interesse? Meld je dan nu aan voor de vervolgcursus 2020 via het aanmeldformulier 2020.

De Vervolgcursus Presentie is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionalskr-keurmerk-kleur klein
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

 

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2020 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.

Lees meer...
 

NIEUW - Leergang Kwaliteit en Verantwoording 2019

Stichting Presentie verzorgt in het najaar van 2019 de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
Vanuit het perpectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder Leergang Kwaliteit en Verantwoording.

Lees meer...
 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een scholing ontwikkeld van 4 dagdelen die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

Praktische informatie

 • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
 • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
 • De kosten voor de cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 6330,- .

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.


 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt scholen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

 1. U doorloopt de Introductiecursus Presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

 2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

 3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de scholing tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentiescholingen aan uw vrijwilligers geven.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1895,-.

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje "introductiecursus".


 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.