Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

cursussen

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen aan:

 

Zesdaagse cursus introductie in de presentietheorie

Minimaal 2 maal per jaar wordt een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie aangeboden. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering.

De cursus beoogt dat deelnemers

 • de theorie van de presentie begrijpen
 • met behulp van de theorie hun eigen praktijk en die van anderen kunnen begrijpen en bereflecteren vanuit het gezichtspunt van presentie.

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau en staat open voor werkers in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Over de inhoud van deze cursus kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De cursus beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • De eerstvolgende introductiecursus start in het najaar van 2017. De eerste serie die op vrijdagen wordt gegeven, is inmiddels volgeboekt. Daarom is er een tweede serie gepland op donderdagen, waarvoor belangstellenden zich nog kunnen inschrijven. De data zijn: 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december en 21 december2017.
 • Prijs:  € 1.595,- voor de gehele cursus
 • Cursuslocatie: Nieuw Welgelegen te Utrecht
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Aanmelding
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals ('Scholing Algemeen', dus niet voor verpleegkundig specialismen) en door Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

kr-keurmerk-kleur klein

 
 

Vervolgcursus presentie

De Vervolgcursus presentie is bedoeld voor mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons secretariaat ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Met de vervolgcursus wordt beoogd dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursus is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Verder wordt in de cursus een aantal nieuwe thema's gepresenteerd die in ontwikkeling zijn naar aanleiding van actueel onderzoek van de Stichting Presentie.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van aangereikte literatuur; ook vormen huiswerkopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 • Data in 2018: de donderdagen 18 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 7 juni
 • Tijd: van 14.00 - 18.00 uur
 • Locatie: De Pionier te Utrecht
 • Prijs: ca. € 650,00

Opgeven?
U kunt voor de eerstvolgende cursus hier het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals ('Scholing Algemeen',  dus niet voor verpleegkundig specialismen) en door Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

kr-keurmerk-kleur klein

 

 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een tweedaagse scholing ontwikkeld die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze tweedaagse vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

 

Praktische informatie

 • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
 • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
 • De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 5760,- .
 • Geïnteresseerde organisaties kunnen voor deze scholing subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds. De Stichting Presentie heeft een handreiking beschikbaar voor het indienen van de aanvraag.

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.

 

 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt trainen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

 1. U doorloopt de Introductiecursus Presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

 2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

 3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de training tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentietrainingen aan uw vrijwilligers geven.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1850,-.

Voor subsidiëring van dit bedrag kan bij het Oranje Fonds een aanvraag worden ingediend: zie http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/aanvragen

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje "introductiecursus".

 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de Algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.