Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

cursussen

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen aan:


 

Basismodule 1: Introductie in de presentie

Minimaal 2 maal per jaar wordt de 6-daagse basismodule 'Introductie in de presentie' aangeboden. In deze module wordt, naast een algemene inleiding in de grondslagen van presentie, onder andere ingegaan op relationeel werken, exposure, waarneming, leefwereldaansluiting, 'erbij blijven' en praktische wijsheid. Het geheel vormt een grondige kennismaking met presentie als theorie en als benadering.

Doelen: de module beoogt dat deelnemers de theorie van de presentie op een zodanig niveau begrijpen dat zij hun eigen praktijk en die van anderen kunnen doordenken vanuit het gezichtspunt van presentie.

Doelgroep: professionals in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen

Entree-eisen / niveau: HBO of vergelijkbaar

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

Naast de cursusdagen moet men rekening houden met 1 à 2 dagdelen voorbereiding (literatuurstudie) per cursusdag. De tijdsinvestering is afhankelijk van de snelheid waarmee de cursist in staat is het gelezene op te nemen.

Afronding: deelnemers ontvangen een bewijs van deelname indien zij minimaal 5 van de 6 lesdagen hebben bijgewoond en de gemiste bijeenkomst hebben gecompenseerd met een vervangende opdracht.

Doorstroommogelijkheden: cursisten met een bewijs van deelname kunnen doorstromen naar basismodule 2 (verdieping in de presentie).

Over de inhoud van deze module kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De module beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • De eerstvolgende module start in het najaar van 2020. De data zijn: de vrijdagen 25 september, 9 oktober, 1 november, 13 november, 27 november en 11 december.
 • Prijs: € 1.595,- (incl. handouts, excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart, Praktijkboek presentie. Bussum 2019. Uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95)
 • Cursuslocatie: Utrecht
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier voorjaar 2020.

De Basismodule 'Introductie in de presentie' is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 36 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 36 puntenalt
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers): 36 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): 58 punten

 

Basismodule 2: Verdieping in de presentie

Basismodule 2 is bedoeld voor mensen die Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons op ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Doelen: deze module beoogt dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursis is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van literatuur; ook vormen verwerkingsopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Entree-eisen: een bewijs van deelname van Basismodule 1 of een vergelijkbare presentiescholing.

 • Dat kan zijn: een in-company basiscursus presentie, gegeven onder auspiciën van Stichting Presentie, waarin de onderwerpen uit Basismodule 1 aan de orde zijn geweest, of een presentie-leerroute via een van de Hogescholen.
 • In overleg met de kandidaat wordt bekeken of er aanvullende studie (van onderwerpen uit Basismodule 1, c.q. het Praktijkboek presentie) nodig is, zodat men de in Basismodule 2 geboden leerstof voldoende kan begrijpen en verwerken.
 • Niet toegelaten worden aanmelders die enkel vanuit zelfstudie (literatuurstudie) kennis hebben genomen van presentie. De verwerkingsslag die in fysieke cursussen  wordt gemaakt is onontbeerlijk om de reflectie op het eigen werk te oefenen en een voldoende praktisch en theoretisch begrip te ontwikkelen van presentie.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur.
 • Data in 2020: de donderdagen 16 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni
 • Tijd: van 13.00 - 17.00 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Prijs: € 745,- (incl. handouts en aanvullende artikelen; excl. verplichte literatuur: Elly Beurskens, Marije van der Linde, Andries Baart (2019, Praktijkboek presentie. Bussum, uitgeverij Coutinho. Prijs € 25,95).

Interesse? Meld je dan nu aan voor de cursus van 2020 via het aanmeldformulier 2020.


 

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2020 wederom de leergang Leidinggeven aan presentie.
Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.

Lees meer...
 

Leergang Kwaliteit en Verantwoording 2019

Stichting Presentie verzorgt in het najaar van 2019 de leergang Kwaliteit en Verantwoording.
Vanuit het perpectief van presentie (en zorgethiek) wordt een andere manier van realiseren, organiseren en verantwoorden van kwaliteit uitgewerkt.

Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder Leergang Kwaliteit en Verantwoording.

Lees meer...
 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een scholing ontwikkeld van 4 dagdelen die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

Praktische informatie

 • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
 • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
 • De kosten voor de cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 6330,- .

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.


 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt scholen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

 1. U doorloopt de Basismodule 1: Introductie in de presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

 2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

 3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de scholing tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentiescholingen aan uw vrijwilligers geven. Let op: u doorloopt na Basismodule 1 dus geen verdere trainining. Na het slagen voor de toets kunt u binnen de eigen organisatie meteen aan de slag met de Vrijwilligersmodule.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1895,-.

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje 'Basismodule 1: Introductie in de presentie'.


 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.