Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

cursussen

Masterclass Presentie door prof. dr Andries Baart en dr Guus Timmerman

Prof. dr Andries Baart doet een stapje terug en geeft ruimte aan dr Guus Timmerman. Beiden verzorgen de academische masterclass Presentie in samenwerking met LESI die voor de laatste keer in deze vorm wordt gegeven. Een unieke mogelijkheid om (nog een keer) de verdieping in te gaan en u te laten onderdompelen in de theorie van de Presentie mede gegeven door de grondlegger ervan. Meer informatie vindt u in de flyer.


 

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen aan:


 

Zesdaagse cursus introductie in de presentietheorie

Minimaal 2 maal per jaar wordt een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie aangeboden. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering.

De cursus beoogt dat deelnemers

 • de theorie van de presentie begrijpen
 • met behulp van de theorie hun eigen praktijk en die van anderen kunnen begrijpen en bereflecteren vanuit het gezichtspunt van presentie.

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau en staat open voor werkers in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Over de inhoud van deze cursus kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De cursus beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • De eerstvolgende cursus start in het najaar van 2018. De data zijn: de vrijdagen 28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december.
 • Prijs: € 1.595,- voor de gehele cursus
 • Cursuslocatie: Centrum Utrecht
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier.

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Registeralt
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

 

Vervolgcursus presentie

De Vervolgcursus presentie is bedoeld voor mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons secretariaat ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Met de vervolgcursus wordt beoogd dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursus is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Verder wordt in de cursus een aantal nieuwe thema's gepresenteerd die in ontwikkeling zijn naar aanleiding van actueel onderzoek van de Stichting Presentie.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van aangereikte literatuur; ook vormen huiswerkopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 • Data in 2018: de donderdagen 18 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 7 juni
 • Tijd: van 14.00 - 18.00 uur
 • Locatie: De Pionier te Utrecht
 • Prijs: ca. € 650,00

Opgeven?
U kunt voor de eerstvolgende cursus hier het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

De Vervolgcursus Presentie is geaccrediteerd door:

 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionalskr-keurmerk-kleur klein
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

 

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2018 wederom de leergang Leiding geven aan presentie. Voor het programma verwijzen wij u graag naar onze folder.

Werk maken van de presentiebenadering
Steeds meer organisaties willen met de presentiebenadering goede zorg bevorderen. Dat is uitdagend voor zorgprofessionals en voor leidinggevenden. Voor leidinggevenden is een leergang ontwikkeld waarin de voor hun meest relevante thema's aan de orde komen. Leidinggevenden maken allereerst kennis met de presentiebenadering en haar werkprincipes. Zij verkennen of en hoe ze de werkprincipes in hun eigen rol kunnen integreren en wat het betekent als je anderen in staat wilt stellen te werken met de presentiebenadering. We onderzoeken alternatieven voor de neiging naar beheersing en controle en de consequenties van alternatieven voor sturing en omgaan met regels. We beschouwen leidinggeven als een relationeel proces en vragen ons af wat dat betekent voor de invulling van leiderschap, macht, veranderingsprocessen en verantwoording. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden deze thema's kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel met een persoonlijk als met een theoretisch verhaal te onderbouwen en... in praktijk te brengen.

Voor wie?
Naast leidinggevenden die in hun eigen organisatie met presentie aan de slag willen, is deze leergang ook bedoeld voor mensen die dergelijke transities in de eigen organisaties (willen) begeleiden. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers uit zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties.

De opzet van de leergang
De leergang beloopt een periode van zes maanden en bestaat uit zeven ééndaagse bijeenkomsten waarvan twee aaneensluitende dagen met een avondprogramma en overnachting. Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag. De leergang wordt afgesloten met een dag waarop de deelnemers een werkstuk presenteren op basis van een eigen praktijkcase waaraan in de hele leergang gewerkt is.

Praktische informatie
Data
18 januari, 9 februari, 8 en 9 maart (met avondprogramma en overnachting), 19 april (met avondprogramma), 18 mei en 29 juni 2018

Tijd
9.30 tot 17.00 (m.u.v. 18 januari 19:00 uur) en bij een avondprogramma tot 21.00 uur

Plaats
Hotel de Bergse Bossen in Driebergen

Prijs
De prijs is € 4.250,- per deelnemer. Bij meerdere deelnemers uit één organisatie geldt vanaf de tweede deelnemer een korting van 10 % op het reguliere tarief. U dient in het bezit te zijn van (of de beschikking te hebben over) de boeken Buigzame zorg in een onbuigzame wereld van Baart, van Dijke, Ouwerkerk en Beurskens en De patiënt terug van weggeweest, Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis van Baart, Vosman e.a. Overige literatuur wordt ter plekke beschikbaar gesteld.

Aanmelding en toelating
Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier per mail te sturen naar het secretariaat van Stichting Presentie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Uw inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en de aanmelding is definitief na het voldoen van het cursusgeld.

Met elke deelnemer volgt een intakegesprek waarna wederzijds besloten kan worden tot definitieve deelname.

De Leergang vindt doorgang als er ten minste 12 deelnemers zijn. De Leergang is bijzonder geschikt voor organisaties in zorg en welzijn die een start willen maken of net gemaakt hebben met een presentietraject. We raden dan aan om met meerdere leidinggevenden/managers deel te nemen.


 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een tweedaagse scholing ontwikkeld die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze tweedaagse vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

Praktische informatie

 • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
 • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
 • De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 5760,- .
 • Geïnteresseerde organisaties kunnen voor deze scholing subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds. De Stichting Presentie heeft een handreiking beschikbaar voor het indienen van de aanvraag.

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.


 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt trainen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

 1. U doorloopt de Introductiecursus Presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

 2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

 3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de training tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentietrainingen aan uw vrijwilligers geven.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1850,-.

Voor subsidiëring van dit bedrag kan bij het Oranje Fonds een aanvraag worden ingediend: zie http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/aanvragen

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje "introductiecursus".


 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de Algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.