Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

cursussen

Overzicht

Stichting Presentie biedt de volgende cursussen aan:

 

Zesdaagse cursus introductie in de presentietheorie

Minimaal 2 maal per jaar wordt een 6-daagse introductiecursus in de presentietheorie aangeboden. In deze cursus wordt, naast een algemene inleiding in de theorie, onder andere ingegaan op de exposure, leefwereldaansluiting, lijden, kritiek op de distantiëring en professionele praktijkvoering.

De cursus beoogt dat deelnemers

 • de theorie van de presentie begrijpen
 • met behulp van de theorie hun eigen praktijk en die van anderen kunnen begrijpen en bereflecteren vanuit het gezichtspunt van presentie.

Hoofddocenten zijn Elly Beurskens en Yvon van Noort (stafleden van Stichting Presentie); naast hen functioneren per cursusdag wisselende gastdocenten die praktijkervaring hebben in de presentiebeoefening.

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau en staat open voor werkers in sectoren als zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zowel uitvoerenden als werkers in ondersteunende functies (zoals onderwijs, training en management) kunnen deelnemen.

Over de inhoud van deze cursus kunt u hier meer lezen.

Praktische informatie

 • De cursus beslaat 6 lesdagen van 10.00-17.00 uur
 • Dit najaar zijn er twee introductiecursussen. De eerste serie wordt op vrijdag gegeven. De data zijn 29 september, 13 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december 2017, steeds van 10:00 tot 17:00 uur . De tweede serie is gepland op donderdagen. De data zijn 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december en 21 december2017. Voor beide cursussen zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar
 • Prijs:  € 1.595,- voor de gehele cursus
 • Cursuslocatie: Nieuw Welgelegen te Utrecht
 • Groepsgrootte: circa 14 tot 20 personen

Aanmelding
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. U kunt aangeven naar welke dag uw voorkeur uitgaat, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals ('Scholing Algemeen', dus niet voor verpleegkundig specialismen) en door Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

kr-keurmerk-kleur klein

 
 

Vervolgcursus presentie

De Vervolgcursus presentie is bedoeld voor mensen die de Introductiecursus of een vergelijkbare presentiescholing gevolgd hebben en zich graag verder willen verdiepen, als presentiebeoefenaar of anderszins. Als u niet zeker weet of u de juiste vooropleiding heeft, neem dan contact op met ons secretariaat ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).

Met de vervolgcursus wordt beoogd dat deelnemers zich de presentietheorie verder eigen maken, dat wil zeggen: hun theoretisch inzicht verder verdiepen en zich er innerlijk nog meer mee verbinden. Onderdeel van de cursus is een exposure-oefening, waarbij de deelnemers zich gaan 'onderdompelen' in een voor hen vreemde omgeving en zo een diep leerproces op gang brengen, dat supervisorisch wordt begeleid.

Verder wordt in de cursus een aantal nieuwe thema's gepresenteerd die in ontwikkeling zijn naar aanleiding van actueel onderzoek van de Stichting Presentie.

Van deelnemers wordt gevraagd om zich op de bijeenkomsten voor te bereiden door het lezen van aangereikte literatuur; ook vormen huiswerkopdrachten een belangrijk element in het leerproces. De gemiddelde tijdsinvestering wordt geschat op ongeveer 1 dag voorbereiding per cursusmiddag.

Aansluitend op de vervolgcursus bestaat de mogelijkheid tot een toelatingstraject voor wie zich wil kwalificeren als lid van het leernetwerk aan de Stichting Presentie.

Praktische informatie:

 • De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.
 • Data in 2018: de donderdagen 18 januari, 15 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 7 juni
 • Tijd: van 14.00 - 18.00 uur
 • Locatie: De Pionier te Utrecht
 • Prijs: ca. € 650,00

Opgeven?
U kunt voor de eerstvolgende cursus hier het aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

De Introductiecursus Presentie is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals ('Scholing Algemeen',  dus niet voor verpleegkundig specialismen) en door Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).

kr-keurmerk-kleur klein

 

 

Leergang leidinggeven aan presentie

Stichting Presentie organiseert in 2018 de leergang Leiding geven aan presentie in een nieuwe opzet: compacter en met een aangepaste prijs. Het programma wordt verzorgd door Marije van der Linde, drs Jan den Bakker en prof. dr Andries Baart.

Werk maken van de presentiebenadering

Steeds meer organisaties willen met de presentiebenadering goede zorg bevorderen. Dat is uitdagend voor zorgprofessionals en voor leidinggevenden. Voor leidinggevenden is een leergang ontwikkeld waarin de voor hun meest relevante thema’s aan de orde komen. Leidinggevenden maken allereerst kennis met de presentiebenadering en haar werkprincipes. Zij verkennen of en hoe ze de werkprincipes in hun eigen rol kunnen integreren en wat het betekent als je anderen in staat wilt stellen te werken met de presentiebenadering. We onderzoeken alternatieven voor de neiging naar beheersing en controle en de consequenties van alternatieven voor sturing en omgaan met regels. We beschouwen leidinggeven als een relationeel proces en vragen ons af wat dat betekent voor de invulling van leiderschap, macht, veranderingsprocessen en verantwoording. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden deze thema’s kritisch te onderzoeken, positie in te nemen en deze positie zowel met een persoonlijk als met een theoretisch verhaal te onderbouwen en... in praktijk te brengen.

Voor wie?

Naast leidinggevenden die in hun eigen organisatie met presentie aan de slag willen, is deze leergang ook bedoeld voor mensen die dergelijke transities in de eigen organisaties (willen) begeleiden. Wij streven bij de samenstelling van de leergroep naar een gevarieerde groep deelnemers uit zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties.

De opzet van de leergang

De leergang beloopt een periode van vier maanden en bestaat uit zeven ééndaagse bijeenkomsten waarvan drie met een avondprogramma. Met elke deelnemer wordt vooraf verkend of de leergang past bij zijn of haar leervraag. De leergang wordt afgesloten met een dag waarop de deelnemers een werkstuk presenteren op basis van een eigen praktijkcase waaraan in de hele leergang gewerkt is.

Programma in het kort

Dag 1. Introductie in de presentiebenadering

Een introductie in de presentiebenadering in wisselwerking met de praktijk van leidinggevende. Bijzondere aandacht voor het actief onderzoeken van de eigen waarneming.

Dag 2. Ruimte maken en meebewegen als leidinggevende

Leidinggeven wordt geassocieerd met beheersing en controle. De praktijk is echter weerbarstig. Geloof in beheersbaarheid leidt vaak tot schijnzekerheid. Wat zijn alternatieven voor beheersing en controle en hoe kun je daar vorm en inhoud aan geven?

Dag 3. Finaliseren in een dynamische context

Leidinggeven op het snijvlak van team, organisatie en samenleving is een bijzondere uitdaging. Een moreel referentiepunt is behulpzaam om op koers te blijven. Maar daar is meer voor nodig: kritisch beschouwen van de hoeveelheid en de inhoud van regels en het beoefenen van deugden.

Dag 4. De moeite en baat van relationeel werken

Werken is relaties aangaan en deze actief in beheer nemen. Dat is de kern van de presentiebenadering. Zorgverlenen én leidinggeven is relationeel werken, een doorlopend proces. In dat proces ligt ieders bijdrage niet vast. Van iedere deelnemer wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het proces. Bijzondere aandacht krijgt het aspect macht en communicatie.

Dag 5. Verandering van praktijken

Met behulp van de praktijktheorie kijken we naar veranderingsprocessen in organisaties. Hoe kun je via een geleidelijke, lerende weg bijdragen aan het veranderen van praktijken? Wat is de rol van onderzoekende pottenkijkers (critical friends)? Hoe maken we gebruik van kennis op alle niveaus?

Dag 6. Kwaliteit en verantwoording

Kwaliteit en verantwoording van kwaliteit zijn belangrijke thema’s voor maatschappelijke organisaties. Veel externe betrokkenen kijken mee en vinden iets van de kwaliteit. Van mantelzorgers tot verzekeraars, inspectie en gemeenten. Hoe kun je interne processen van kwaliteitsverbetering verbinden met externe processen van verantwoording?

Dag 7. Presentaties van de deelnemers zelf

Door het schrijven van een eigen werkstuk en een presentatie wordt de stof actief verwerkt en worden de leereffecten geborgd.

Praktische informatie

Data
De eerstvolgende leergang vindt plaats in 2018. De data zullen op deze plaats worden gepubliceerd zodra ze bekend zijn.

Tijd
9.30 tot 17.00 en bij een avondprogramma tot 21.00 uur

Plaats
Een locatie in het midden van het land.

Prijs
De voorlopige richtprijs is € 4.195,- per deelnemer. Bij meerdere deelnemers uit één organisatie geldt vanaf de tweede deelnemer een korting van 10 % op het reguliere tarief. U dient in het bezit te zijn van (of de beschikking te hebben over) de boeken Een theorie van de presentie van Andries Baart en Buigzame zorg in een onbuigzame wereld van Baart, van Dijke, Ouwerkerk en Beurskens. Overige literatuur wordt ter plekke beschikbaar gesteld.

Aanmelding en toelating
Aanmelden doet u door het aanmeldingsformulier per mail te sturen naar het secretariaat van Stichting Presentie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Uw inschrijving wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en de aanmelding is definitief na het voldoen van het cursusgeld.

Met elke deelnemer volgt een intakegesprek waarna wederzijds besloten kan worden tot definitieve deelname.

De Leergang vindt doorgang als er ten minste 10 deelnemers zijn. Het maximum aantal deelnemers is 14. De Leergang is bijzonder geschikt voor organisaties in zorg en welzijn die een start willen maken of net gemaakt hebben met een presentietraject. We raden dan aan om met meerdere leidinggevenden/managers deel te nemen.

U kunt bovenstaande tekst hier downloaden als pdf-folder.

 

 

 

Presentiescholing voor vrijwilligersorganisaties

Het feit dat de presentiebenadering is ontworpen voor beroepskrachten in zorg- en hulpverlening, heeft niet verhinderd dat er ook vanuit het vrijwilligerswerk veel belangstelling is voor deze manier van denken en werken. Daarnaast hebben we geconstateerd dat diverse vrijwilligersorganisaties het presentiegedachtengoed hoog in hun vaandel hebben staan. Daarom heeft de Stichting een tweedaagse scholing ontwikkeld die vrijwilligers laat kenismaken met presentie.

Met deze scholing, die het karakter heeft van een vormende training, hebben wij vooral de zogeheten zorgvrijwilligers op het oog die werkzaam zijn in hospices, inloophuizen, drugs- en straatpastoraat, kerk- en buurtwerk, buddies, etc. In hun werkzaamheden komen presentie-elementen terug zoals trouw, aandachtige betrokkenheid, er-zijn ‘als een vriend’, menslievende zorg. Deze training is alleen geschikt voor vrijwilligers die voldoende reflectief vermogen hebben, dat wil zeggen: kunnen en willen nadenken over zichzelf en hun werk.

In deze tweedaagse vormende training wordt presentie toegesneden naar enkele specifieke thema's die binnen het (zorg)vrijwilligerswerk spelen: jezelf leeg maken om de ander toe te kunnen laten, de grens tussen zelfzorg en zorg voor anderen, kunnen luisteren en laten zonder meteen problemen te willen oplossen, en de betekenis van 'er-zijn'. Insteek is vooral de eigen ervaring van de deelnemers, die met behulp van uiteenlopende werkvormen (korte inleidingen, videobesprekingen, oefeningen, tweegesprekken, groepsgesprekken) op noemer worden gebracht en bereflecteerd vanuit het presentieperspectief.

 

Praktische informatie

 • De thema's zijn vervat in een programma dat vier dagdelenbeslaat.
 • De scholing wordt gegeven door gekwalificeerde trainers van de Stichting Presentie.
 • De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen voor een groep van maximaal 20 deelnemers € 5760,- .
 • Geïnteresseerde organisaties kunnen voor deze scholing subsidie aanvragen bij het Oranje Fonds. De Stichting Presentie heeft een handreiking beschikbaar voor het indienen van de aanvraag.

Indien u belangstelling hebt voor deze presentiescholing voor vrijwilligers, of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met ons.

 

 

Scholingsroute voor coördinatoren vrijwilligers

Bent u coördinator van een organisatie voor (zorg)vrijwilligers, en zou u graag zelf uw vrijwilligers scholen in de presentiebenadering? Naast de vormende training die door kaderleden van de Stichting Presentie binnen uw organisatie kan worden gegeven, bestaat de mogelijkheid om zelf een scholingsroute te volgen, zodat u uw eigen vrijwilligers kunt trainen.

Deze scholingsroute omvat het volgende:

 1. U doorloopt de Introductiecursus Presentie die elk voorjaar en najaar van start gaat en zes lesdagen beslaat.

 2. Wanneer u het bewijs van deelname van deze introductiecursus heeft ontvangen, maakt u een schriftelijke opdracht, waarin uw kennis van de presentietheorie wordt getoetst.

 3. Indien u deze toets met goed gevolg heeft afgelegd, krijgt u de beschikking over de Vrijwilligersmodule, die door de Stichting Presentie is ontwikkeld. Met deze werkmap, waarin de training tot in detail staat beschreven, kunt u vervolgens zelf presentietrainingen aan uw vrijwilligers geven.

De prijs voor deze route (inclusief de werkmap) is € 1850,-.

Voor subsidiëring van dit bedrag kan bij het Oranje Fonds een aanvraag worden ingediend: zie http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/aanvragen

Aanmelden voor de scholingsroute kan via het inschrijfformulier dat u vindt onder het kopje "introductiecursus".

 

Algemene voorwaarden

Op de scholingen van Stichting Presentie zijn de Algemene voorwaarden scholing en studiebijeenkomsten van toepassing.