Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Rapport goede zorg vraagt beweging

Onderzoek brengt ondergewaardeerde aspecten van goede zorg in beeld
Wat maakt zorg goed? In het kader van het programma Waardigheid en Trots is de afgelopen twee jaar intensief onderzoek gedaan op een bijzondere zorglocatie van de ZZG Zorggroep en Dichterbij. Op zorgboerderij De Hagert is, in samenwerking met het Trimbos Instituut, onderzocht naar de vraag: wat maakt dat zorgverleners hooggewaardeerd worden door bewoners en verwanten? De zorgverleners zien goede zorg vooral als resultaat van voortdurend zoeken naar wat goed is voor bewoners en cliënten en niet als het blind volgen van regels. Ze laten zien wat dat in de praktijk voor hun betekent en wat het vraagt van medewerkers, het team, de leidinggevende en de organisatie. Het onderzoek brengt de consequenties in beeld, legt verborgen discussies bloot en geeft aanknopingspunten om daar mee om te gaan. Met de inzichten kunnen kwaliteitskaders kritisch onderzocht worden.

Download het rapport.

Goede zorg betekent elke dag aansluiten en afstemmen op de verlangens en angsten van bewoners en cliënten. Wat die verlangens en angsten zijn, kan soms moeilijk worden verwoord en vraagt van elke zorgverlener om dat proberen te begrijpen. Dat kan niet zonder ondersteunende collega’s en zonder ondersteunende leidinggevende. In het onderzoek wordt relationeel zorgverlenen, relationeel samenwerken en relationeel leidinggeven als samenhangende begrippen uitgewerkt. Deze processen worden steeds gestuurd door de vraag: wat is goed voor onze bewoners en cliënten?

Het blijkt dat bestaande systemen van kwaliteitsmanagement weinig draagvlak hebben bij zorgverleners. Zij brengen, volgens hun, niet in beeld waar goede zorg daadwerkelijk over gaat en zijn eerder verstorend dan helpend. Ze zijn zeker bereid zich te verantwoorden en inzicht te geven in hun zorgpraktijk. Ze vertellen er graag over. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat cijfers en verhalen niet worden gebruikt om af te rekenen, maar om gezamenlijk te onderzoeken.

In het onderzoek wordt een gelaagd kwaliteitsmodel beschreven, vijf manieren van kijken en denken voor het organiseren van goede zorg uitgewerkt en passende vormen voor het verantwoorden van goede zorg geschetst. Bepleit wordt dat inherente spanningen, fricties, worstelingen niet als dilemma’s worden gezien maar als paradoxen, als tegenstellingen die creatief verbonden kunnen worden. Dat vraagt om relationeel organiseren en relationeel verantwoorden, een gezamenlijk proces van samen onderzoeken.

Met de titel van het onderzoeksrapport ‘Goede zorg is beweging, Goede zorg vraagt beweging’ wordt de nadruk gelegd op steeds wisselende zorgsituaties en het onderzoek door medewerkers naar wat in een situatie goed is om te doen. Het vraagt van teams, leidinggevenden, hoger management en externe toezichthouders eenzelfde soort beweging om ruimte te maken voor dat gezamenlijke onderzoek en de waarde daarvan te kunnen zien.

Voor meer informatie: zie Jan den Bakker, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Goede zorg is beweging 2