Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

12 april 2019 Boekpresentatie en studiebijeenkomst presentie

In maart 2019 is het Praktijkboek presentie verschenen. Een nieuw presentieboek, dat studenten en professionals over de volle breedte inzicht geeft in de presentiebenadering, op een toegankelijke manier. Het boek maakt onderdeel uit van een nieuwe generatie presentieboeken. Het Theorieboek presentie (werktitel) is nog in voorbereiding. Tezamen geven deze twee boeken straks een gedegen, actueel en breed toepasbare toegang tot de presentietheorie.

boek en taart aangepast

Tijdens de halfjaarlijkse studiebijeenkomst van Stichting Presentie, op vrijdag 12 april a.s. wordt het boek feestelijk gepresenteerd. Het programma omvat een presentatie van de globale inhoud van het boek, enkele bijdragen vanuit de praktijk en het onderwijs over het mogelijke belang van deze nieuwe publicatie, een mini-college over een van de thema's in het boek en een blik in de bij het boek behorende website. Een van de oefeningen die daarop te vinden zijn, zullen we met de aanwezigen uitvoeren. Aldus krijgen de deelnemers een indruk van de inhoud van het boek en de mogelijke vertaling naar de toepassing.

De studieochtend is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar eigen werk bezig is met presentie of daarin geinteresseerd is. In het bijzonder worden mensen uit het mbo- en hbo-onderwijs geattendeerd op het verschijnen van dit boek.

Praktische informatie:
Datum: Vrijdag 12 april 2019
Tijd: 9.30-13.00 uur
Locatie: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht
Prijs: 60,- euro incl. Praktijkboek presentie (verschijningsdatum maart 2019, winkelwaarde 25,95 euro)

Zie hier de flyer over de boekpresentatie en de studiebijeenkomst op 12 april a.s.

Meld je nu aan voor de studiebijeenkomst: Bestel je ticket

Ben je gecertificeerd netwerklid bij Stichting Presentie? Meld je dan aan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (gereduceerd deelnametarief 45,- euro inclusief boek)