Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

21 november 2018 te Utrecht: PRESENTIE IN PETIT FOURS - Een proeverij

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die nog weinig kennis hebben van presentie en er meer over willen weten. Voor organisaties die overwegen om vanuit presentie te gaan werken, biedt deze studieochtend een mogelijkheid om na te gaan of het wat voor hen is en of hun mensen ervoor voelen. Wellicht krijgen deelnemers door de geboden kleine ‘presentie-hapjes’ de smaak te pakken.

petit fours zonnebloem

Tijd: 9.30u – 13.00u
Locatie: de Torenzaal van het UcK, Domplein 4, 3512 JC Utrecht
Deelnameprijs: € 35,-
Aanmelding: https://stichtingpresentie.paydro.com/presentie-in-petit-fours-een-proeverij

Heb je belangstelling voor presentie omdat je er wel eens van hebt gehoord, bijvoorbeeld in je opleiding, of van collega’s, of omdat ze er binnen je organisatie mee bezig zijn? Ben je er nieuwsgierig naar maar heb je (nog) geen tijd om een cursus te volgen of publicaties te lezen?

Deze studiebijeenkomst biedt de gelegenheid om in een kort tijdsbestek op een speelse en actieve manier met presentie kennis te maken. Door middel van korte oefeningen, filmfragmenten en demonstraties krijg je een eerste indruk van wat presentie kan betekenen in jouw zorgpraktijk. Je kunt proeven van enkele kernthema’s en van het type vragen en de manier van (moreel) denken die karakteristiek zijn voor presentie.

Een korte definitie van presentie is de volgende. ‘Presentie beschrijft een praktijk, waarbij de hulpgever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat – van verlangens tot angst - en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw’.

Wat in deze definitie opvalt is dat ze begint met de aandachtige en toegewijde betrekking op de ander. Want pas in de betrekking ga je als zorggever begrijpen waar iemands leven over gaat en wat voor hem of haar van betekenis is. Dan kun je ook gaan begrijpen wat er in iemands leven past en bijdraagt aan zijn of haar welbevinden. Dat vraagt er wel om dat je niet alleen bezig bent met wat er mis is, maar naar iemands hele leven kijkt. Op die manier wordt duidelijk wie je voor de ander kunt zijn en waar het in de betrekking om draait. Dat staat dus niet van tevoren al vast maar vormt zich gaandeweg. Voor deze manier van doen heb je een aantal specifieke professionele kwaliteiten nodig: oog hebben voor details en kleine dingen, vakmanschap (presentie komt dus niet in de plaats van je vak), praktische wijsheid die maakt dat je in concrete situaties verstandige beslissingen kunt nemen, en uit zijn op dat wat de ander deugd zal doen.

Kort gezegd houdt presentie zich bezig met de radicale toewending naar de ander. Daarmee raakt het aan de intrinsieke motivatie voor het werk, iets wat vaak verloren lijkt te gaan in de waan van de dag.

In deze korte video (http://www.presentie.nl/video/presentie-toegelicht/item/4-mijn-eerste-video) legt Andries Baart in 10 minuten uit waar presentie over gaat.