Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Seminar De ontdekking van kwaliteit van beleid, bewaking en toezicht.
Datum:
woensdag 10 oktober 2018, van 16.30 uur tot 20.00 uur. Locatie: Domstad, Koningsbergerweg 9 te Utrecht.

In juni 2018 verscheen het nieuwe boek van Andries Baart: De ontdekking van kwaliteit.

Vanwege de grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie een vervolg op de eerdere masterclass in juni 2018. In een verdiepend seminar staan uitwisseling en debat centraal, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen.
Aanmelden via: https://stichtingpresentie.paydro.com/de-ontdekking-van-kwaliteit-in-de-praktijk

Vanwege dealt grote belangstelling voor het boek, organiseert Stichting Presentie op woensdag 10 oktober 2018 een verdiepend seminar waarin uitwisseling en debat centraal staan, met name voor hen die het kwaliteitsbeleid uitzetten en voor wie de kwaliteitsportefeuille beheren of er verantwoordelijkheid voor dragen. De benadering van kwaliteit door Baart is immers nieuw en radicaal en verschilt daardoor soms sterk van de bestaande manier van denken over kwaliteit. Op het seminar verkennen we de verschillen en overeenkomsten met bestaande benaderingen. We onderzoeken onder andere wat zijn manier van denken betekent voor de invulling van kwaliteitskaders, de verantwoording van kwaliteit en het toezicht op kwaliteit: waar versterken ze elkaar, waar vullen ze elkaar aan, waar ontstaan wrijvingen, en hoe neemt de een de blinde vlekken van de ander weg?

Op het seminar wordt speciale aandacht geschonken aan:

  • De ervaringen met het model en verdieping, waar nodig.
  • Hoopvolle ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid
  • Kwaliteitsberaad met behulp van het model
  • Opbouwen of verrijken van een eigen kwaliteitsbeleid
  • Verantwoorden en modern toezichthouden (met een inleiding van Karin Runia, professioneel toezichthouder)

Voor iedereen die zich beroepshalve met kwaliteit bezighoudt: kwaliteitsdenkers, toezichthouders en bestuurders, leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen, cliënten en professionals, in zorg, welzijn en onderwijs.

Woensdag 10 oktober 2018, inloop 16.30 uur

Programma van 17.00 tot 20.00 uur - Locatie: Vergadercentrum DOMSTAD, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Voor dit seminar wordt aanbevolen reeds kennis genomen te hebben van het boek 'De ontdekking van kwaliteit'. (Het boek is niet in de prijs inbegrepen).

Aanmelden via:https://stichtingpresentie.paydro.com/de-ontdekking-van-kwaliteit-in-de-praktijk