Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

actueel

Register kort beroepsonderwijs

In het kader van Europese wetgeving mogen per 1 juli 2010 alleen erkende opleidingen het van btw-vrijgestelde tarief hanteren voor hun onderwijsactiviteiten. Om dit te kunnen regelen voor particuliere aanbieders is een register in het leven geroepen. Dat is het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Alleen instellingen die in dit register staan, zijn erkende onderwijsinstellingen. De Stichting Presentie is inmiddels opgenomen in het CRKBO. De Stichting Presentie werkt bij voorkeur met trainers die eveneens in dit register zijn opgenomen.

 

 

Handreiking rampenbestrijding op presentie-leest gestoeld

Er is een mooi uitgegeven boekje verschenen, getiteld Rampenspirit. Zorg voor de geest. Het is gemaakt door Impact, landelijk kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het boekje biedt een herziene versie van de eerder verschenen handreiking voor geestelijk verzorgers bij een ramp of crisis, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (eerder van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Brecht Molenaar (kaderlid van de Stichting Presentie) is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit boekje en beschrijft het proces en resultaat: het is uiteindelijk gelukt om de presentiebenadering een plaats te geven die past bij de aard van geestelijke verzorging. Niet zonder slag of stoot en ook niet zonder kanttekeningen! Lees haar verslag: Handreiking rampenbestrijding

 

Oproep donateurs: steun de Stichting Presentie

De Stichting Presentie ontvangt geen structurele subsidie. Maar we willen zo veel... Studiemiddagen, intervisie, Nieuwsflitsen, het verzorgen van spreekbeurten, het uitbrengen van publicaties, informatie beschikbaar stellen, promotieactiviteiten, enzovoort, enzovoort. Om aan de toenemende vraag naar presentieondersteunende activiteiten tegemoet te kunnen komen, hebben wij dringend behoefte aan financiële middelen. Daarom nodigen wij u graag uit om de Stichting Presentie te steunen en u op te geven als donateur. Dat kan door overmaking van € 40,- of meer op rekeningnummer NL96 RABO 0104 4971 ten name van Stichting Presentie in Wijk bij Duurstede, onder vermelding van 'donateur' en uw gegevens.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 11 Volgende > Einde >>

Pagina 11 van 11