Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

actueel

Dokter wil te lief zijn

Dagblad Trouw plaatste op 26 april 2013 een bijdrage van Andries Baart en Judith Leest in de rubriek 'Podium' onder de titel 'Zorg is uur omdat dokters te lief willen zijn'.

 

 

Gewone zorg heeft weer een leer nodig

Op de site van Zorg en Welzijn is een opiniestuk van Judith Leest verschenen naar aanleiding van het Diner Pensant van 28 maart 2013.

Lees meer...
 

Dichter bij huis - presentie in de woningbouw

In het rapport ‘Dichter bij huis – presentie in de woningbouw’ doen Anne Goossensen en Jolanda van Dijke, onderzoekers namens de Stichting Presentie, met medewerking van Heleen Heidinga, presentiewerker/buurtpastor, verslag van hun bevindingen van een studie in opdracht van een woningcorporatie in Utrecht.

In een kracht- en tevens sloopwijk werd een presentiebeoefenaar aangesteld, die buurtbewoners heeft ondersteund gedurende een periode van sloop, renovatie en nieuwbouw. Beschreven wordt op welke manier dit ‘presentiewerk in de wijk’ gestalte krijgt en wat de betekenis en meerwaarde van presentie zijn voor de woningbouw. Ineke Hoeberichts, gebiedsmanager bij Mitros, zegt over dit rapport: "Dichter bij huis, omdat we via de presentiewerker veel meer te weten zijn gekomen over de bewoners en de problemen waarmee zij worstelen en hierdoor onze aanpak hebben aangepast. Dichter bij huis ook omdat de verhalen en de ervaringen van de presentiemedewerker voor onze medewerkers in de wijk als een spiegel voor hun eigen optreden functioneren. De kracht van het rapport ligt in het zichtbaar maken hoe reflectie op je eigen handelen en praten hierover verbeteringen voor bewoners tot stand kunnen brengen. Deze reflectie is noodzakelijk om onze bewoners betrokken en professioneel te kunnen benaderen." Het rapport Dichter bij huis - presentie in de woningbouw is via onze website gratis te downloaden.

 

Ouderenzorg en Presentie: de blik opschonen

Klik hier De blik opschonen voor het artikel dat in Denkbeeld- uitgave oktober 2012 - is opgenomen met medewerking van Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar presentie en geestelijke gezondheidszorg aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en Peter Thissen, historicus en senior projectmanager recruiting bij Reef. Carolien Smits schreef de column "Doordenker - voorkomen is beter dan sussen".
Dit artikel is het eerste in een drieluik over ouderenzorg en presentie door Denkbeeld. Het volgende zal ingaan op de alledaagse dilemma’s rond wilsonbekwaamheid en autonomie.

 

Twee LESI-publicaties

Graag brengen we twee voor presentie relevante publicaties van het LESI onder de aandacht.

In de eerste publicatie, getiteld ‘Betrokken professionals, betrokken vrijwilligers. Mogelijkheden en belemmeringen voor de inzet van vrijwilligers bij structureel sociaal isolement’ (Karin Runia en Anja Machielse), wordt verkend welke mogelijkheden professionals hebben om vrijwilligers in te zetten bij de hulp aan personen die structureel geïsoleerd zijn.  Een belangrijke conclusie is dat de inzet van een vrijwilliger bij deze kwetsbare mensen alleen succesvol kan zijn als de betrokken professional in staat is zowel een band op te bouwen met de sociaal geïsoleerde als met de betrokken vrijwilliger. Voor presentie een interessante studie vanwege de doelgroep (sociaal geïsoleerde mensen) en vanwege de kwesties rond de inzet van vrijwilligers naast professionals, een thema dat ook binnen presentie aan de orde is, onder andere in de presentiescholing van vrijwilligers.

De tweede publicatie ‘Goed aansluiten is vakwerk. Het versterken van mantelzorgondersteuning in Leidsche Rijn’ (Karin Runia) doet verslag van een onderzoekstraject naar een passend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in Leidsche Rijn. In deze studie laten mantelzorgers aan de hand van hun ervaringen zien en horen waar hun ondersteuningsbehoefte naar uitgaat en wat hen daadwerkelijk helpt. De gesprekken laten zien dat mantelzorgers verschillende mensen zijn in verschillende omstandigheden en dat zij sterk en kwetsbaar tegelijk zijn. De zelfredzaamheid van mantelzorgers neemt toe als professionals de (gedifferentieerde) hulpbehoefte van individuele mantelzorgers als uitgangspunt nemen. Ook wordt duidelijk dat de aansluiting bij mantelzorgers een professioneel leerproces is.

Voor meer informatie zie de website van het LESI.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 11