Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Presentie-publicatie ‘Buigzame zorg in een onbuigzame wereld’

boek_buigzame_zorg_in_een_onbuigzame_wereldOp het Transitieseminar in november 2011 werd het boek "Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht" gepresenteerd.
De flaptekst van het boek luidt:
‘De zorg in Nederland verkeert in zwaar weer: ze dreigt onbetaalbaar te worden, er is te weinig personeel, er is sprake van enorme bureaucratie met een sterke nadruk op verantwoording en controle, en de opvattingen over mogelijke bijstellingen van het stelsel lopen sterk uiteen.


Het moet anders en kan anders: terug naar de kern van de zorg. Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan. Door nauwkeurig af te stemmen op en met aandacht en trouw aan te sluiten bij de cliënt en diens leefwereld kan, zo bewijst de presentie, mismatch worden voorkomen, kunnen medewerkers (opnieuw) vanuit hun kracht en passie voor het vak gaan werken en verbetert de kwaliteit van zorg ingrijpend. De strategie tot een presentie-transitie bestaat bovendien niet in het implementeren van een uitgewerkte blauwdruk – en al helemaal niet door topmanagers of van buiten en boven aangetrokken consultants en veranderkundigen – maar in het in transitie brengen van werkers én leidinggevenden, hun werkwijze en de werkorganisatie door middel van leerprocessen.
Dit boek is de neerslag van het transitieproject Presentie: radicale aansluiting van 0 – 100, dat prachtige praktijken heeft opgeleverd, en waardevolle inzichten in de leerprocessen die voor een presentietransitie nodig zijn. De lezer wordt een sprekend, leerzaam en aanstekelijk voorbeeld geboden van de weg die gegaan kan worden en de resultaten die verwacht mogen worden bij transities naar presentie.’
Deze studie geeft volop aanleiding tot verdere ontwikkeling en doordenking van de bijdrage die presentie aan betere zorg kan leveren. Daaraan willen we graag, samen met mensen uit de praktijk, verder werken. Een van de initiatieven die wij in dit verband nemen is de bijeenkomst die zal plaatsvinden op 17 februari als vervolg op het Transitieseminar. Diegenen die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen binnenkort bericht. Bent u ook geïnteresseerd en bent u daadwerkelijk betrokken bij het doorvoeren van presentie in praktijken, al dan niet in de vorm van transities? Neem dan contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren over bedoeling en programma.
Het boek ‘Buigzame zorg in een onbuigzame wereld’ is verkrijgbaar in de boekhandel (prijs: € 29,95).