Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Een nieuw en radicaal perspectief op kwaliteit in zorg, welzijn en onderwijs

13 juni 2018

In juni 2018 is het nieuwe boek van Andries Baart verschenen, De ontdekking van kwaliteit. In dit boek wordt een nieuw en radicaal perspectief op kwaliteit uitgewerkt voor met name de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. Volgens Baart wordt het huidige kwaliteitsdebat te plat en te instrumenteel gevoerd. Het doet geen recht aan de complexe praktijk waarin zorgontvangers en zorggevers steeds met elkaar moeten uitzoeken wat goede zorg is. Daarin kan kwaliteit ‘ontdekt’ worden. Op basis van het inzicht in de complexe praktijk én met de kritische inzichten van de zorgethiek ontwikkelde Baart een theorie en praktijk van relationeel zorg geven.

De ontdekking van kwaliteit

In de Ontdekking van kwaliteit worden talloze nieuwe begrippen uitgewerkt. Baart zet die begrippen tegenover de gangbare begrippen in het kwaliteitsdenken. Tegenover kwaliteit van leven als doel van alle kwaliteit, zet Baart als het finale doel ‘omgaan met de fragiliteit van het bestaan’. Tegenover de relatie als instrument voor goede zorg zet Baart ‘relationeel zorg geven’ waarbij de relatie van waarde is in zichzelf. Tegenover beheersen en controleren zet Baart ‘cultiveren van kwaliteitsbewustzijn’. Tegenover ‘gehoorzaamheid’ zet Baart ‘verstandigheid’. Kwaliteit is niet iets dat objectief vast te stellen is maar altijd lokaal gevalideerd moet worden.

Baart werkt deze ideeën uit in een ZorgEthisch kwaliteitsModel. Systematisch werken aan kwaliteit volgens dit model is erbij gebaat als vier invalshoeken op elkaar betrokken worden. Het betreft de invalshoeken van de zorg- of hulpontvanger (criterium: menselijkheid), van de zorg- of hulpverlener (criterium: bekommernis), van de organisatie (criterium: herbergzaamheid) en van de systemische krachten op de achtergrond (criterium: rechtvaardigheid en fatsoen). Het model leent zich voor het onderzoeken van casuïstiek, het ontwerpen en verbeteren van systemen en voor het vinden van passende vormen van verantwoording.

Voor iedereen die ongemak voelt bij het huidige kwaliteitsdenken biedt Baart nieuwe ingrediënten voor een onderzoekend debat. Het boek is bedoeld voor iedereen die zich beroepshalve met kwaliteit bezighoudt: kwaliteitsdenkers, toezichthouders en bestuurders, leidinggevenden en kwaliteitsfunctionarissen, cliënten en professionals, in zorg, welzijn en onderwijs.

De Ontdekking van kwaliteit - auteur: Andries Baart - ISBN 9789088508349