Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

Dokteren gaat niet alleen over overleven

In de Volkskrantrubriek 'Opinie en debat' werd op dinsdag 24 september 2013 een bijdrage geplaatst van Andries Baart over de discussie rond de publicatie van sterftecijfers door ziekenhuizen.

In dit artikel betoogt Baart dat van de publicatie van 'harde, objectieve cijfers' over de sterfte van kankerpatiënten een perverse prikkel kan uitgaan, omdat niet meer de kwaliteit van leven van de patiënt voorop staat, maar de score van het ziekenhuis in de statistiek van overlevingsjaren.