Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

MBO-module presentie beschikbaar

De Stichting Presentie heeft een lesmodule ontwikkeld voor het initiële MBO-onderwijs (niveau 3) in de ouderenzorg, onder de titel ‘Presentie in de praktijk. Een andere kijk op goede zorg’. Deze lesmodule is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen het Koning Willem I College in Den Bosch, het verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg en de Stichting Presentie in Utrecht.  De benodigde subsidiegelden zijn ter beschikking gesteld door ZonMw, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Alle projecten uit dit programma zijn door ZonMw gepubliceerd op hun Kennisplein.

De module is bedoeld als middel om (aankomende) zorgverleners vanuit een aantal principes en waarden te leren reflecteren op hun handelen in de praktijk en heeft, waar het presentie leren betreft, een beperkte reikwijdte. De presentiebenadering is geen gemakkelijke materie, al was het maar omdat het geen ‘methode’ is met bijbehorende stappenlannen, vaste manieren van doen en vooraf vastgelegde doelen. Het bereikbaar maken van deze theorie voor MBO-leerlingen vraagt om een flinke vertaalslag, waar in deze module een begin mee is gemaakt. Wij hebben dan ook geenszins de pretentie dat met deze lessenserie de hele presentietheorie uitputtend behandeld zou zijn, integendeel: binnen dit bestek kunnen we niet meer doen dan enkele kernthema’s onder de aandacht brengen: ‘aansluiten en afstemmen’ en ‘perspectiefwisseling’.

De lesmodule omvat een studentenwerkboek, een docentenhandleiding en een inleidende powerpoint-presentatie. Om goed te begrijpen waar het binnen presentie om te doen is en wat de essentie is van de aangeboden werkvormen, is het uiteraard zeer gewenst dat de docent goed bekend is met de presentietheorie. Voor een goede overdracht van deze benaderingswijze is een deugdelijke verdieping in het presentie-gedachtengoed eigenlijk noodzakelijk, maar wellicht niet voor iedereen haalbaar. Wij hebben daarom in de docentenhandleiding geprobeerd om het materiaal zodanig in te richten en toe te lichten dat het ook voor degenen die nog weinig kennis van presentie hebben, toegankelijk en bruikbaar is.

De module is bij de Stichting Presentie vanaf heden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij Elly Beurskens, Stafmedewerker Educatie, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.