Nieuwsflits

Meld u hier aan voor de Nieuwsflits van Stichting Presentie

actueel

Andries Baart: ‘Een verstandige professional is meer dan gehoorzaam’

Wie presentie beoefent, begeeft zich in de leefwereld van cliënten, geeft zorg en hulp van dichtbij en sluit dus aan bij de ander. Soms is het dan lastig je te houden aan de regels van het vak. Presentiebeoefenaren wijken dan ook geregeld af. ‘Dan heb je iets uit te leggen en daar helpen we graag bij’, zegt Andries Baart.....

Lees meer in Zorg+Welzijn van 27 februari 2018.

- - - - -

 

Verslag studiebijeenkomst 24-11-2017 Het professionele is politiek

Op verzoek van de Nico Adriaans Stichting (NAS) heeft Stichting Presentie in 2017 onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen zonder verblijfsvergunning, die een beroep doen op de bed-bad-brood-regeling (BBB) in Rotterdam. Het verschijnen van het onderzoeksrapport was aanleiding om hier aandacht aan te besteden tijdens de halfjaarlijkse studiebijeenkomst van Stichting Presentie.
De resultaten van het leefwereldonderzoek werden gepresenteerd om twee kwesties uit te werken: (a) zorg en het professionele handelen daarin is politiek, ook in uw praktijk, en (b) de leefwereldbenadering als een specifieke vorm van relationeel werken is voor goede zorg ingang, kennisbron en inbedding: aansluitend bij en afstemmend op de leefwereld kun je ontdekken wat hier en nu goed is om te doen en te laten.
In de bijlage vindt u een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst, dat tevens gelezen kan worden als samenvatting van het onderzoeksrapport.

- - - - -

 

Sympósion 25 jaar Andries Baart en Presentie

Waarnemen, een kunst!?
Datum: 17 april van 13.00-17.00 uur, met aansluitend een borrel

17 Jaar na het verschijnen van Een theorie van de presentie doet de geestelijk vader van de presentietheorie, prof. dr Andries Baart, een stapje terug. Dat betekent niet dat het presentiewerk klaar is, noch dat zijn presentiewerk klaar is. Het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd vormt wel een goede aanleiding om stil te staan bij wat bereikt is en vooruit te blikken naar de toekomst.

-----

Lees meer...
 

Masterclass Presentie door Andries Baart en Guus Timmerman

Prof. dr. Andries Baart doet een stapje terug en geeft ruimte aan dr. Guus Timmerman. Beiden verzorgen de academische masterclass Presentie in samenwerking met LESI die voor de laatste keer in deze vorm wordt gegeven. Een unieke mogelijkheid om (nog een keer) de verdieping in te gaan en u te laten onderdompelen in de theorie van de Presentie mede gegeven door de grondlegger ervan. Meer informatie vindt u in de flyer.

-----

 

Naar een herbergzame samenleving

alt

Op uitnodiging van KANSfonds hield Andries Baart op 22 augustus 2017, bij gelegenheid van het verrassingsbezoek van H.M.
Koningin Máxima aan het diaconale inloophuis de Jessehof in Delft een lezing. De dia’s van deze lezing zijn, met een korte toelichtende tekst, hier beschikbaar.

KANSfonds bestaat 60 jaar en besteedt in hun lustrumjaar extra aandacht aan een groep mensen die extra kwetsbaar dreigt te worden en een laatste vangnet vindt in een van de ongeveer 200 inloophuizen die Nederland rijk is.

Meer informatie vindt u hier.

-----

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 9